Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV13-XHH HANH
    Hành vi tìm kiếm thông tin về sức khỏe, bệnh tật trên internet của người trung niên hiện nay :
DDC LV13-XHH
Tác giả CN Nghiêm Huyền Linh
Nhan đề Hành vi tìm kiếm thông tin về sức khỏe, bệnh tật trên internet của người trung niên hiện nay : LVThS Xã hội học: 8 31 03 01 / Nguyễn Huyền Linh; Người hướng dẫn: TS Đặng Vũ Cảnh Linh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
Mô tả vật lý 91 tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành vi tìm kiếm thông tin về sức khỏe, bệnh tật trên internet của người trung niên; Thời gian, không gian, mức độ và các thức tìm kiếm thông tin về sức khỏe, bệnh tật trên internet của người trung niên hiện nay; Mục đích, nội dung, ứng dụng thông tin về sức khỏe, bệnh tật mà người trung niên tìm kiếm trên internet hiện nay
Từ khóa tự do Tìm kiếm
Từ khóa tự do Sức khỏe
Từ khóa tự do Internet
Từ khóa tự do Thông tin
Từ khóa tự do Người Trung niên
Tác giả(bs) CN Đặng Vũ Cảnh Linh
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104070
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127907
00242
004F0CAED83-858D-433B-B09F-CC1F78D9C989
005202010261540
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|a20201026154043|bhangptt|c20201026153847|dhangptt|y20200918150226|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV13-XHH|bHANH
100 |aNghiêm Huyền Linh
245 |aHành vi tìm kiếm thông tin về sức khỏe, bệnh tật trên internet của người trung niên hiện nay : |bLVThS Xã hội học: 8 31 03 01 / |cNguyễn Huyền Linh; Người hướng dẫn: TS Đặng Vũ Cảnh Linh
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2020
300 |a91 tr. ; |c30 cm.
520 |aCơ sở lý luận và thực tiễn về hành vi tìm kiếm thông tin về sức khỏe, bệnh tật trên internet của người trung niên; Thời gian, không gian, mức độ và các thức tìm kiếm thông tin về sức khỏe, bệnh tật trên internet của người trung niên hiện nay; Mục đích, nội dung, ứng dụng thông tin về sức khỏe, bệnh tật mà người trung niên tìm kiếm trên internet hiện nay
653 |aTìm kiếm
653 |aSức khỏe
653 |aInternet
653 |aThông tin
653|aNgười Trung niên
700 |aĐặng Vũ Cảnh Linh|cTS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104070
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/lvths179/nghiem huyen linhthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104070 Kho luận văn LV13-XHH HANH Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào