Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 320/320.1 NĂM
    55 năm xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn :
DDC 320/320.1
Tác giả CN Lê, Hữu Nghĩa
Nhan đề 55 năm xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách tham khảo / GS.TS. Lê Hữu Nghĩa; TS. Nguyễn Văn Mạnh
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2001
Mô tả vật lý 424tr ; 19cm
Tóm tắt Những vấn đề quan trọng trong việc xây dựng nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do dân vì dân
Từ khóa tự do Lí luận
Từ khóa tự do Thực tiễn
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Sách tham khảo
Từ khóa tự do Nhà nước
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10102121
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(1): 20107371
000 00000nam a2200000 a 4500
0012029
0022
0042190
005201711031055
008 s2001 vm| vie
0091 0
020|c40000
039|a20171103105450|bdonntl|c20171021001239|dtinhtx|y20171013170459|zajclib
041|aVie
082|a320/320.1|bNĂM
100|aLê, Hữu Nghĩa|cGS.TS
245|a55 năm xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : |bSách tham khảo / |cGS.TS. Lê Hữu Nghĩa; TS. Nguyễn Văn Mạnh
260|aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2001
300|a424tr ; |c19cm
520|aNhững vấn đề quan trọng trong việc xây dựng nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do dân vì dân
653|aLí luận
653|aThực tiễn
653|aXây dựng
653|aSách tham khảo
653|aNhà nước
700|aNguyễn Văn Mạnh
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10102121
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(1): 20107371
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20107371 Phòng mượn tư chọn 320/320.1 NĂM Sách tham khảo 1
2 10102121 Phòng đọc mở 320/320.1 NĂM Sách tham khảo 2
Không có liên kết tài liệu số nào