Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV1-BC BAO
    Báo chí các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long với hoạt động truyền thông xây dựng nông thôn mới :
DDC LV1-BC
Tác giả CN Nguyễn, Duy Phúc Huy
Nhan đề Báo chí các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long với hoạt động truyền thông xây dựng nông thôn mới : LVTHS, chuyên ngành: báo chí học: 60.32.01.01 / Nguyễn Duy Phúc Huy; Người HDKH: TS Huỳnh Văn Thông
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
Mô tả vật lý 129tr ; 30cm
Tóm tắt Một số vấn đề lý luận về truyền thông xây dựng nông thôn mới như một vấn đề truyền thông phát triển ở Việt Nam; khảo sát thực trạng công tác truyền thông xây dựng nông thôn mới các đài phát thanh truyền hình: Tiên Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp năm 2013; Khảo sát nội dung và hình thức truyền thông của các cơ quan báo chí các tỉnh ĐBSCL cần tập trung truyền thông về nông thôn mới trong thời gian tới; Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để công tác truyền thông về xây dựng nông thôn mới trên báo chí các tỉnh ĐBSCL từ nay đến năm 2020 đạt được hiệu quả cao nhất
Từ khóa tự do Báo chí
Từ khóa tự do Đồng bằng Sông Cửu Long
Từ khóa tự do Truyền thông
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Nông thôn
Tác giả(bs) CN Huỳnh, Văn Thông
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50100517
000 00000nam a2200000 a 4500
00117637
00242
00418393
005201802261456
008 s2014 vm| vie
0091 0
039|a20180226145619|bhangptt|c20171021022030|dtinhtx|y20171013172419|zajclib
041|aVie
082|aLV1-BC|bBAO
100|aNguyễn, Duy Phúc Huy
245|aBáo chí các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long với hoạt động truyền thông xây dựng nông thôn mới : |bLVTHS, chuyên ngành: báo chí học: 60.32.01.01 / |cNguyễn Duy Phúc Huy; Người HDKH: TS Huỳnh Văn Thông
260|aH. : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2014
300|a129tr ; |c30cm
520|aMột số vấn đề lý luận về truyền thông xây dựng nông thôn mới như một vấn đề truyền thông phát triển ở Việt Nam; khảo sát thực trạng công tác truyền thông xây dựng nông thôn mới các đài phát thanh truyền hình: Tiên Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp năm 2013; Khảo sát nội dung và hình thức truyền thông của các cơ quan báo chí các tỉnh ĐBSCL cần tập trung truyền thông về nông thôn mới trong thời gian tới; Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để công tác truyền thông về xây dựng nông thôn mới trên báo chí các tỉnh ĐBSCL từ nay đến năm 2020 đạt được hiệu quả cao nhất
653|aBáo chí
653|aĐồng bằng Sông Cửu Long
653|aTruyền thông
653|aXây dựng
653|aNông thôn
700|aHuỳnh, Văn Thông
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50100517
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50100517 Kho luận văn LV1-BC BAO Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào