Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV13-XHH THƯC
    Thực trạng sử dụng bảo hiểm y tế của người dân xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ hiện nay :
DDC LV13-XHH
Tác giả CN Nguyễn Thanh Huyền
Nhan đề Thực trạng sử dụng bảo hiểm y tế của người dân xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ hiện nay : LVThS Xã hội học: 8 31 03 01 / Nguyễn Thanh Huyền; Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Tố Quyên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
Mô tả vật lý 96 tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài; Tình hình sử dụng bảo hiểm y tế của người dân xã Kinh Kệ hiện nay; Các yếu tố tác động đến việc sử dụng bảo hiểm y tế của người dân xã Kinh Kệ
Từ khóa tự do Sử dụng
Từ khóa tự do Kinh Kệ
Từ khóa tự do người dân
Từ khóa tự do Bảo hiểm y tế
Từ khóa tự do Phú Thọ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Tố Quyên
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104069
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127906
00242
004680FB9FB-A90C-4AF1-8D56-E06BBE3EA3C2
005202010261533
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|a20201026153359|bhangptt|y20200918145600|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV13-XHH|bTHƯC
100 |aNguyễn Thanh Huyền
245 |aThực trạng sử dụng bảo hiểm y tế của người dân xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ hiện nay : |bLVThS Xã hội học: 8 31 03 01 / |cNguyễn Thanh Huyền; Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Tố Quyên
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2020
300 |a96 tr. ; |c30 cm.
520 |aCơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài; Tình hình sử dụng bảo hiểm y tế của người dân xã Kinh Kệ hiện nay; Các yếu tố tác động đến việc sử dụng bảo hiểm y tế của người dân xã Kinh Kệ
653 |aSử dụng
653 |aKinh Kệ
653 |angười dân
653 |aBảo hiểm y tế
653|aPhú Thọ
700 |aNguyễn, Thị Tố Quyên|cPGS.TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104069
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/lvths179/nguyenthanhhuyenthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104069 Kho luận văn LV13-XHH THƯC Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào