Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV13-XHH NHU
    Nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của nhóm tiểu thương chợ Giếng Vuông, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn hiện nay :
DDC LV13-XHH
Tác giả CN Phạm Thị Hoa
Nhan đề Nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của nhóm tiểu thương chợ Giếng Vuông, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn hiện nay : LVThS Xã hội học: 8 31 03 01 / Phạm Thị Hoa; Người hướng dẫn KH: PGS.TS Vũ Hào Quang
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019
Mô tả vật lý 107 tr. ; 30cm
Tóm tắt Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài; Thực trạng và nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của nhóm tiểu thương chợ Giếng Vuông; Những yếu tố tác động đến Nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của nhóm tiểu thương chợ Giếng Vuông
Từ khóa tự do Bảo hiểm xã hội tự nguyện
Từ khóa tự do Chợ Giếng Vuông
Từ khóa tự do Lạng Sơn
Từ khóa tự do Hoàng Văn Thụ
Từ khóa tự do Nhu cầu
Từ khóa tự do Tiểu thương
Tác giả(bs) CN Vũ Hào Quang
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104065
000 00000nam a2200000 a 4500
00127903
00242
0041793E772-C24B-4341-A1DA-32AE5B929297
005202010261453
008 s2019 vm| vie
0091 0
020|cLC
039|a20201026145316|bhangptt|y20200917162034|zhangptt
041|aVie
082|aLV13-XHH|bNHU
100|aPhạm Thị Hoa
245|aNhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của nhóm tiểu thương chợ Giếng Vuông, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn hiện nay : |bLVThS Xã hội học: 8 31 03 01 / |cPhạm Thị Hoa; Người hướng dẫn KH: PGS.TS Vũ Hào Quang
260|aH. : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2019
300|a107 tr. ; |c30cm
520|aCơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài; Thực trạng và nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của nhóm tiểu thương chợ Giếng Vuông; Những yếu tố tác động đến Nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của nhóm tiểu thương chợ Giếng Vuông
653|aBảo hiểm xã hội tự nguyện
653|aChợ Giếng Vuông
653|aLạng Sơn
653|aHoàng Văn Thụ
653|aNhu cầu
653|aTiểu thương
700|aVũ Hào Quang
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104065
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/lvths179/phamthihoathumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104065 Kho luận văn LV13-XHH NHU Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào