Thông tin đầu mục
DDC 910
Nhan đề Vùng đất Nam Bộ. Tập 5, Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI / B.s.: Đoàn Minh Tuấn, Nguyễn Ngọc Hà (ch.b.), Nguyễn Ngọc Cơ...
Thông tin xuất bản H : Chính trị Quốc gia, 2017
Mô tả vật lý 554 tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày về vùng đất Nam Bộ từ năm 1859 đến năm 1945: Nam Bộ trong những năm đầu chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nhan xâm lược. Phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược. Những biến đổi của Nam Bộ và các khuynh hướng của phong trào dân tộc trong 30 năm đầu thế kỷ XX...
Thuật ngữ chủ đề Nam Bộ
Thuật ngữ chủ đề 1859-1945
Từ khóa tự do Lãnh thổ
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10113049
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123461
0022
0049DB7B658-F6FF-42E2-A02B-0C5F25A13BDC
005201809100814
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |cSb
039|y20180910081442|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a910|bVUNG
245 |aVùng đất Nam Bộ. |nTập 5, |pTừ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI / |cB.s.: Đoàn Minh Tuấn, Nguyễn Ngọc Hà (ch.b.), Nguyễn Ngọc Cơ...
260 |aH : |bChính trị Quốc gia, |c2017
300 |a554 tr. ; |c24cm.
520 |aTrình bày về vùng đất Nam Bộ từ năm 1859 đến năm 1945: Nam Bộ trong những năm đầu chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nhan xâm lược. Phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược. Những biến đổi của Nam Bộ và các khuynh hướng của phong trào dân tộc trong 30 năm đầu thế kỷ XX...
650 |aNam Bộ
650 |a1859-1945
653 |aLãnh thổ
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10113049
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10113049 Phòng đọc mở 910 VUNG Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào