TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hành vi tìm kiếm thông tin về sức khỏe, bệnh tật trên internet của người trung niên hiện nay : LVThS Xã hội học: 8 31 03 01 / Nguyễn Huyền Linh; Người hướng dẫn: TS Đặng Vũ Cảnh Linh
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
91 tr. ; 30 cm.

Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành vi tìm kiếm thông tin về sức khỏe, bệnh tật trên internet của người trung niên; Thời gian, không gian, mức độ và các thức tìm kiếm thông tin về sức khỏe, bệnh tật trên internet của người trung niên hiện nay; Mục đích, nội dung, ứng dụng thông tin về sức khỏe, bệnh tật mà người trung niên tìm kiếm trên internet hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1