TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của Học viện An ninh nhân dân hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và CQNN: 8310202 / Nguyễn Thu Hằng; Người hướng dẫn: TS Trần Thị Hương
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2018
116 tr. ; 30cm.

Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của Học viện An ninh nhân dân; Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của Học viện An ninh nhân dân hiện nay - Thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm; Phương hướng và giải pháp chủ yếu tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của Học viện An ninh nhân dân thời gian tới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Công tác vận động tín đồ tin lành ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng hiện nay : LVThS Chủ nghĩa xã hội khoa học: 60 22 03 08 / Nguyễn Thu Hằng; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Sỹ Trung
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
105 tr ; 30 cm

Lý luận về công tác vận động tín đồ tin lành ở cấp huyện; Thực trạng Công tác vận động tín đồ tin lành ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; Quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động tín đồ tin lành ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo dục phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hiện nay : LVThS Quản lý hoạt động Tư tưởng - Văn hóa: 60.31.02.01 / Nguyễn Thu Hằng; Người hướng dẫn: PGS,TS Hoàng Quốc Bảo
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2018
116 tr. ; 30 cm.

Giáo dục phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ công đoàn - Một số vấn đề lý luận; Thực trạng giáo dục phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Quan điểm và giải pháp tăng cường giáo dục phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong thời gian tới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1