TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Thị trường du lịch ở tỉnh Hoà Bình : LVThS Kinh tế chính trị: 60.31.01.02 / Bùi Thị Thu; Người hướng dẫn KH: TS. Phạm Việt Dũng
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
141tr ; 30cm

Luận giải cơ sở lý luận về phát triển thị trường du lịch; nghiên cứu, đánh giá thực trạng thị trường du lịch Hoà Bình trong những năm gần đây; đưa ra các quan điểm và các giải pháp phát triển thị trường du lịch của tỉnh Hoà Bình
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh : LVThS Hồ Chí Minh học: 8 31 02 04 / Phạm Việt Dũng; Người hướng dẫn: PGS, TS Trương Ngọc Nam
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
99 tr. ; 30cm.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1