TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Vùng đất Nam Bộ. Tập 5, Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI / B.s.: Đoàn Minh Tuấn, Nguyễn Ngọc Hà (ch.b.), Nguyễn Ngọc Cơ...
H : Chính trị Quốc gia, 2017
554 tr. ; 24cm.

Trình bày về vùng đất Nam Bộ từ năm 1859 đến năm 1945: Nam Bộ trong những năm đầu chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nhan xâm lược. Phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược. Những biến đổi của Nam Bộ và các khuynh hướng của phong trào dân tộc trong 30 năm đầu thế kỷ XX...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1