TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
"Sự miễn dịch" của sinh viên Hà Nội đối với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet hiện nay : LV THS Công tác tư tưởng: 60310201 /Phạm Mai Anh; Người hướng dẫn: PGS. TS Lương Khắc Hiếu
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
120tr. ; 30cm.

Một số vấn đề lý lauajn về "sự ,iễn dịch" của sinh viên đối với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet. Thực trạng và những vấn đề đặt ra về "sự miễn dịch" của sinh viên Hà Nội đố với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet hiện nay, Quan điểm giải pháp tăng cường khả năng miễn dịch" của sinh viên Hà Nội đố với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
11 quy luật vàng trong xây dựng nhãn hiệu trên Internet / Al Ries; Laura Ries; Minh Hương; Khánh Chi dịch; Lê Tường Vân h.đ & chú giải
H. : Tri thức, 2006
200tr. ; 23cm

Sách mang lại những kiến thức kinh doanh thực tế và hữu ích về lĩnh vực bán hàng và tiếp thị cho những nhà doanh nghiệp,những người nghiên cứu,những sinh viên ngành kinh tế quản trị kinh doanh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Ảnh hưởng của Internet đến việc học tập của sinh viên trên địa bàn Hà Nội hiện nay : Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học / Hoàng Thị Thảo Anh CNĐT, Lê Trần Ngọc ánh, Lê Ngọc Sơn,...; GVHD: TS Nhạc Phan Linh
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2013
121tr ; 30cm

Đề tài làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, khảo sát thực trạng việc sử dụng Internet của sinh viên hiện nay. Những yếu tố tác động, nguyên nhân dân đến nghiện Internet của sinh viên. Mô tả những ảnh hưởng tiêu cực của Internet đến học tập và lối sống của sinh viên trên địa bàn Hà Nội hiện nay.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Ảnh hưởng của Internet đối với công chúng Hà Nội : LVThS Báo chí học: 60.32.01 / Phạm Thị Thành; Người hướng dẫn: PGS.TS Tạ Ngọc Tấn
H. : Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, 2004
128tr,ph.l ; 30cm

Khái lược về internet, sự phát triển internet ở Việt Nam và Hà Nội. ảnh hưởng của internet đối với công chúng Hà Nội.Dự báo phát triển internet trong tương lai.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
ASP.NET Ajax: programmer's reference / Shahram Khosravi
IN : Weley Pub, 2007
1522p ; 25cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11