TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Báo in thủ đô với vấn đề truyền thông sức khỏe (Khảo sát các báo: Hà Nội mới, Phụ nữ thủ đô, Lao động thủ đô từ tháng 6-12/2013) : LVThS Báo chí học: 60 32 01 01 / Nguyễn Trọng Tiến; Người HDKH: PGS.TS. Đinh Thị Thúy Hằng
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
93 tr. + Phụ lục ; 30 cm

Phân tích các tin tức, bài báo, ảnh được phản ánh trên 3 báo: Hà Nội mới, Lao động thủ đô, Phụ nữ thủ đô thời gian từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2013 cả định lượng và định tính. Phân tích và so sánh cách thức đưa tin về sức khỏe trên báo in thủ đô qua kết quả khảo sát. Phỏng vấn sâu một số lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, lãnh đạo báo chí và các nhà báo, từ đó phân tích quan điểm của họ về y tế, truyền thông sức khỏe trên các phương tiện truyền thông báo in ở nước ta. Dựa trên kết quả phân tích, khảo sát nội dung và phỏng vấn sâu, đưa ra được bức tranh tổng thể của báo in thủ đô trong truyền thông sức khỏe và từ đó đề xuất chiến lược truyền thông sức khỏe và thông tin phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông trong thời gian tới.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Dinh dưỡng thể thao - Sức khỏe và cuộc sống / Trọng Đức; Hải Bình
H. : Thể dục Thể thao, 2016
160tr. ; 19cm

Tìm hiểu về mấu chốt của sức khỏe và hướng dẫn chế độ ăn uống, dinh dưỡng khoa học kết hợp với tập luyện thể thao để có những điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với cơ thể, mang lại sức khoẻ cho chính bản thân
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Dinh dưỡng. Tập 4 : Cẩm nang chăm sóc hỗ trợ tự lập / Takeuchi Ttakahito; Thu Phương dịch
H : Thanh niên, 2014
68 tr. ; 19 cm.

Cung cấp những kiến thức cơ bản về tầm quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm sinh lý người cao tuổi, những lý luận về chăm sóc người cao tuổi.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giải pháp duy trì sức khỏe và tuổi thọ tích cực cho người trung cao tuổi / Phạm Khuê, Lê Văn Xem
Hà Nội : Thể thao và Du lịch, 2018
127tr. ; 21cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hành vi chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại Nam Định hiện nay : LVThS Xã hội học: 8 31 03 01 / Nguyễn Thị Vân; Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Tố Quyên
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019
96 tr. ; 30 cm.

Cơ sở lý luận của đề tài; Thực trạng hành vi chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại Nam Định hiện nay; Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại Nam Định hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5 of 5