TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số bảo vệ an ninh biên giới của Đảng bộ các xã ở tỉnh Lai Châu hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: 60 31 02 03 / Lê Thị Ngọc Hiệp; Người HDKH: TS. Lê Trọng Hanh
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
105tr. ; 30cm

Làm rõ vấn đề về công tác dân vận của Đảng đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đánh giá thực trạng công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số bảo vệ an ninh biên giới của Đảng bộ các xã biên giới tỉnh Lai Châu hiện nay. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số bảo vệ an ninh biên giới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng bộ huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ giai đoạn hiện nay : KLTN Xây Dựng Đảng: 10.05.21/Lê Văn Viết Cường; GVHD: TS Lê Trọng Hanh
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
64tr ; 30cm

Khóa luận tìm hiểu công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng bộ huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường công tác này trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Công tác vận động người Hoa của Đảng bộ quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: 60 31 02 03 / Lý Hồng Tiết Hạnh; Người HDKH: TS. Nguyễn Việt Hùng
TP.HCM. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
117tr. ; 30cm

Làm rõ những vấn đề liên quan đến vấn đề Dân tộc và công tác vận động người Hoa. Phân tích thực trạng công tác vận động người Hoa của Đảng bộ quận 5. Đề xuất giải pháp tăng cường công tác vận động người Hoa của Đảng bộ Quận 5 thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Công tác vận động nông dân của Đảng bộ tỉnh Thái Bình hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: 60.31.02.03 / Nguyễn Thị Phương; Người hướng dẫn KH: PGS,TS. Nguyễn Đức Ái
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
118tr ; 30cm

Những vấn đề lý luận về công tác vận động nông dân của Đảng; Thực trạng công tác vận động nông dân của Đảng bộ tỉnh Thái Bình; Phương hướng và giải pháp tăng cường công tác vận động nông dân của Đảng bộ tỉnh Thái Bình đến năm 2020
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9