TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công tác vận động tín đồ tin lành ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng hiện nay : LVThS Chủ nghĩa xã hội khoa học: 60 22 03 08 / Nguyễn Thu Hằng; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Sỹ Trung
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
105 tr ; 30 cm

Lý luận về công tác vận động tín đồ tin lành ở cấp huyện; Thực trạng Công tác vận động tín đồ tin lành ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; Quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động tín đồ tin lành ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản / MAX WEBER; Người dịch: Bùi Văn Nam Sơn, Nguyễn Nghị, Nguyễn Tùng,...
H. : Tri thức, 2010
462 tr ; 24 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Quản lý hoạt động của đạo tin lành ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh hóa hiện nay : LVThS Chính trị học. CN: Quản lý xã hội:60.31.02.01 / Tống Thị Lan; Người hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Quốc Bảo
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2013
124tr. ; 30cm

Luận văn làm rõ một số vấn đề lí luận về quản lí nhà nước đối với hoạt động của đạo tin lành và sự du nhập, phát triển đạo tin lành ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh hóa. Đánh giá thực trạng, nếu vấn đề công tác quản lý nhà nước, hoạt động của đạo tin lành ở Mường Lát, tỉnh Thanh hóa và một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu qủa công tác này.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1