TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
"Thông tin đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình trên báo Quân đội nhân dân" (Khảo sát từ tháng 01/2009 đến 6/2012) : LVThS Truyền thông đại chúng. CN: Báo chí học: 60.32.01 / Nguyễn Quang Vững; Người hướng dẫn KH: TS. Lê Thị Nhã
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
143 tr ; 30 cm

Trình bày những vấn đề lý luận về diễn biến hoà bình và thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống DBHB trên báo Quân đội nhân dân; khảo sát, phân tích những tác phẩm đấu tranh phòng, chống DBHB đăng tải trên hai chuyên mục "Làm thất bại chiến lược DBHB" và "Phòng, chống DBHB" của Quân đội nhân dân, tổng kết bài học kinh nghiệm, rút ra thành công, hạn chế; đề xuất yêu cầu và một số giải pháp cơ bản.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
54 dân tộc Việt Nam : 54 ethnic groups in Vietnam
H. : Nxb. Thông tấn, 2008
245tr. ; 25cm

Sưu tầm lựa, chọn nhiều hình ảnh mới phản ánh các mặt đời sống sinh hoạt, văn hóa xã hội và bổ sung những thông tin số liệu mới về các dân tộc Việt Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
An toàn thông tin / Lê Văn Phùng
H : Thông tin và Truyền thông, 2018
360tr. ; 24cm.

Giới thiệu tổng quan nhất về ATTT, cơ sở toán học, mã hóa thông tin, vấn đề xác nhận và chữ ký số, quản lý khóa và ẩn-giấu tin trong ATTT
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Ảnh hưởng của facebook đến việc tiếp nhận thông tin báo chí của sinh viên Đại học Huế hiện nay : LVThS Báo chí học, CN: Phát thanh - Truyền hình; 8 32 01 01 / Lê Nguyễn Phương Thảo; Người hướng dẫn: PGS, TS Đinh Thị Thu Hằng
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2018
105 tr + PL ; 30 cm.

Cơ sở lý luận và thực tiễn về ảnh hưởng của facebook đến việc tiếp nhận thông tin báo chí của sinh viên Đại học Huế hiện nay; Thực trạng ảnh hưởng của facebook đến việc tiếp nhận thông tin báo chí của sinh viên Đại học Huế hiện nay; Xu hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông tin báo chí qua facebook của sinh viên Đại học Huế hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Ảnh hưởng của thông tin báo chí đến việc lựa chọn trường đại học của học sinh, sinh viên tại khu vực Hà Nội : LVThS Báo chí học, CN: Phát thanh - Truyền hình; 60 32 01 01 / Vương Khánh Ly; Người hướng dẫn: PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2018
128 tr ; 30 cm.

Cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề ảnh hưởng của thông tin báo chí đến việc lựa chọn trường đại học của học sinh, sinh viên; Thực trạng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 46