TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, giảng viên ở Học viện Kỹ thuật Quân sự hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: 60 31 02 03 / Vũ Văn Đặng; Người HDKH: PGS.TS. Trương Ngọc Nam
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
109tr. ; 30cm

Làm rõ quan niệm bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, giảng viên ở Học viện Kỹ thuật quân sự. Khảo sát thực trạng nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, giảng viên ở Học viện Kỹ thuật quân sự. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, giảng viên ở Học viện Kỹ thuật quân sự.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Báo chí công an nhân dân với vấn đề đấu tranh phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tư tưởng cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay : LVThS Báo chí học: 60 32 01 01 / Nguyễn Thanh Hùng; Người hướng dẫn: PGS, TS Nguyễn Văn Dững
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
98tr. + Phụ lục ; 30cm.

Luận văn nghiên cứu thực trạng vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tư tưởng cán bộ, Đảng viên ở nước ta hiện nay; Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tư tưởng cán bộ, Đảng viên của báo chí ở nước ta hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bố trí, sử dụng cán bộ ở Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay : KLTN Xây Dựng Đảng: 10.05.21/Cù Huy Khang;Người hướng dẫn:Ths.Phạm Văn Đạt
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2007
55tr ; 30cm

Quan điểm về bố trí sử dụng cán bộ. Một số phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác bố trí và sử dụng cán bộ ở Đảng bộ Hà Tĩnh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí và biên tập viên cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào : Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016 / ThS Đỗ Thị Mai Hương, ThS Nguyễn Thị Lan Phương
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
75tr.+ Phụ lục ; 30 cm.

Trình bày thực trang công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí và biên tập viên cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đề xuất nâng cao hiệu quả bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí và biên tập viên cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Các biện pháp tâm lý nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay / ThS Trần Hương Thanh chủ biên, PGS,TS Vũ Dũng, ThS Trần Nhật Duật
H. : Chính trị quốc gia, 2010
195tr ; 20.5cm

Trình bày một số vấn đề lý luận về tính tích cực lao động của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước; Tính tích cực lao động của cán bộ, công chức trong cơ quan HCNN hiện nay; Một số giải pháp tâm lý góp phần nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ, công chức.
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 61