TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Biên niên sự kiện lịch sử Nam Bộ kháng chiến 1945 - 1975
H. : Chính trị Quốc gia, 2012
1042 tr ; 24cm

Trình bày những sự kiện diễn ra ở Nam Bộ và những vấn đề có liên quan đến Nam Bộ kháng chiến
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Biểu trưng trong ca dao Nam Bộ / Trần Văn Nam
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
240tr. ; 21cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Nam)
H. : Khoa học xã hội, 1984
313tr ; 27cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Diễn ca Khmer Nam Bộ / Hoàng Túc
H. : Thời đại, 2011
291tr ; 20.5cm

Giới thiệu phong tục tập quán, phật tích, cư trú, sản xuất, sinh hoạt gia đình, một số huyền thoại truyện tích quan hệ tới lịch sử văn hóa dân tộc, chữ viết, nghệ thuật của người khmer Nam Bộ.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Ghe bầu Nam Trung Bộ và ghe xuồng Nam Bộ / Nguyễn Thanh Lợi
H. : Văn hóa Thông tin, 2014
207tr ; 20.5cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11