TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức khối Đảng, , Đoàn thể huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên hiện nay : LVThS Chính trị học 8 31 02 01 / Nguyễn Thị Huyền Thương; Người hướng dẫn: TS Dương Thị Thục Anh
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019
100 tr. ; 30cm.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức khối Đảng, , Đoàn thể cấp huyện - Một số vấn đề lý luận; Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức khối Đảng, , Đoàn thể huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên hiện nay - thực trạng và vấn đề đặt ra; Quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức khối Đảng, , Đoàn thể huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh : LVThS Hồ Chí Minh học: 8 31 02 04 / Phạm Việt Dũng; Người hướng dẫn: PGS, TS Trương Ngọc Nam
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
99 tr. ; 30cm.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1