Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 340/341 CHÔNG
    Chống phân biệt đối xử từ góc độ luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia /
DDC 340/341
Tác giả CN Nguyễn, Hiền Phương
Nhan đề Chống phân biệt đối xử từ góc độ luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia / Nguyễn Hiền Phương, Đào Lệ Thu (ch.b.)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2020
Mô tả vật lý 527tr. ; 20.5cm.
Tóm tắt Trình bày chống phân biệt đối xử - một bảo đảm quyền con người trong pháp luật quốc tế và khu vực, chống phân biệt đối xử với trẻ em từ góc độ luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia, chống phân biệt đối xử với trẻ em phạm tội từ góc độ pháp luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia...
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Nhân quyền
Từ khóa tự do Phân biệt đối xử
Tác giả(bs) CN Đào, Lệ Thu
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(1): 90105359
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10117291
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129924
0022
004A1500F96-6BF5-44A4-9242-5805DA056BF8
005202201121011
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786043019681|c150.000đ
039|y20220112101158|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a340/341|bCHÔNG
100 |aNguyễn, Hiền Phương|cPGS.TS
245 |aChống phân biệt đối xử từ góc độ luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia / |cNguyễn Hiền Phương, Đào Lệ Thu (ch.b.)
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2020
300 |a527tr. ; |c20.5cm.
520 |aTrình bày chống phân biệt đối xử - một bảo đảm quyền con người trong pháp luật quốc tế và khu vực, chống phân biệt đối xử với trẻ em từ góc độ luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia, chống phân biệt đối xử với trẻ em phạm tội từ góc độ pháp luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia...
653 |aPháp luật
653 |aNhân quyền
653 |aPhân biệt đối xử
700 |aĐào, Lệ Thu|eChủ biên
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(1): 90105359
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10117291
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/sachthang12-2021 lan 2/chong phan biet doi xu (2)thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10117291 Phòng đọc mở 340/341 CHÔNG Sách tham khảo 1
2 90105359 Kho chất lượng cao 340/341 CHÔNG Sách tham khảo 2
Không có liên kết tài liệu số nào