Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV4-CTTT TUYÊN
    Tuyên truyền chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hiện nay :
DDC LV4-CTTT
Tác giả CN Nguyễn, Thị Song Lan
Nhan đề Tuyên truyền chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hiện nay : LVTHS chuyên ngành Công tác tư tưởng, mã ngành: 603125 / Nguyễn Thị Song Lan; NHD: TS Hà Thị Bình Hòa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2011
Mô tả vật lý 105 tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Một số vấn đề lý luận về tuyên truyền chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; Thực trạng công tác tuyên truyền chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hiện nay; Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tuyên truyền chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Phân biệt đối xử
Từ khóa tự do Thanh Xuân
Từ khóa tự do Tuyên truyền
Từ khóa tự do Chống kì thị
Từ khóa tự do Người nhiễm HIV/AIDS
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50100077
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121806
00242
0043F50ECC5-F4AA-4349-9E93-4781BA752DF0
005201801151117
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20180115111731|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV4-CTTT|bTUYÊN
100 |aNguyễn, Thị Song Lan
245 |aTuyên truyền chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hiện nay : |bLVTHS chuyên ngành Công tác tư tưởng, mã ngành: 603125 / |cNguyễn Thị Song Lan; NHD: TS Hà Thị Bình Hòa
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2011
300 |a105 tr. ; |c30 cm.
520 |aMột số vấn đề lý luận về tuyên truyền chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; Thực trạng công tác tuyên truyền chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hiện nay; Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tuyên truyền chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
653 |aHà Nội
653 |aPhân biệt đối xử
653 |aThanh Xuân
653 |aTuyên truyền
653 |aChống kì thị
653 |aNgười nhiễm HIV/AIDS
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50100077
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50100077 Kho luận văn LV4-CTTT TUYÊN Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào