Thông tin đầu mục
  • Khóa luận
  • KL25-XHH SƯ
    Sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS của sinh viên Hà Nội hiện nay (Qua khảo sát tại 2 trường Đại học Y Hà Nội và Học viện Báo chí Tuyên truyền) :
DDC KL25-XHH
Tác giả CN Lê, Thị Thanh Dung
Nhan đề Sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS của sinh viên Hà Nội hiện nay (Qua khảo sát tại 2 trường Đại học Y Hà Nội và Học viện Báo chí Tuyên truyền) : KLTN XHH:10.02.10 / Lê Thị Thanh Dung; GVHD: ThS Dương Thu Hương
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí&TT, 2009
Mô tả vật lý 64tr ; 30cm
Tóm tắt Thực trạng về sự kỳ thị và phân biệt đối xử, nhận thức của sinh viên về vấn đề HIV/AIDS
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do HIV/AIDS
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Phân biệt đối xử
Tác giả(bs) CN Dương, Thu Hương
Địa chỉ HVBCTTKho khóa luận(3): 70101646, 70101671, 70101720
000 00000nam a2200000 a 4500
00115046
00243
00415756
005201903271412
008 s2009 vm| vie
0091 0
039|a20190327141210|btrinhntk|c20171021015135|dtinhtx|y20171013172124|zajclib
041|aVie
082|aKL25-XHH|b
100|aLê, Thị Thanh Dung
245|aSự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS của sinh viên Hà Nội hiện nay (Qua khảo sát tại 2 trường Đại học Y Hà Nội và Học viện Báo chí Tuyên truyền) : |bKLTN XHH:10.02.10 / |cLê Thị Thanh Dung; GVHD: ThS Dương Thu Hương
260|aH. : |bHọc viện Báo chí&TT, |c2009
300|a64tr ; |c30cm
520|aThực trạng về sự kỳ thị và phân biệt đối xử, nhận thức của sinh viên về vấn đề HIV/AIDS
653|aSinh viên
653|aHIV/AIDS
653|aHà Nội
653|aPhân biệt đối xử
700|aDương, Thu Hương
852|aHVBCTT|bKho khóa luận|j(3): 70101646, 70101671, 70101720
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 70101646 Kho khóa luận KL25-XHH SƯ Khóa luận 1
2 70101671 Kho khóa luận KL25-XHH SƯ Khóa luận 2
3 70101720 Kho khóa luận KL25-XHH SƯ Khóa luận 3
Không có liên kết tài liệu số nào