Thông tin đầu mục
DDC 303/304
Tác giả CN Heldke, Lisa
Nhan đề Oppression, privilege, and resistance : theoretical perspectives on racism, sexism, and heterosexism / Lisa Heldke, Peg O'connor
Thông tin xuất bản Boston... : McGraw-Hill, 2004
Mô tả vật lý 791tr ; 23cm
Thuật ngữ chủ đề Social stratification
Thuật ngữ chủ đề Psychology
Thuật ngữ chủ đề heterosexism
Thuật ngữ chủ đề Racism
Thuật ngữ chủ đề Sexism
Thuật ngữ chủ đề Social ethics
Từ khóa tự do Phân tầng xã hội
Từ khóa tự do Tâm lí xã hội
Từ khóa tự do Đạo đức xã hội
Từ khóa tự do Phân biệt chủng tộc
Từ khóa tự do Phân biệt đối xử
Tác giả(bs) CN Heldke, Lisa
Tác giả(bs) CN O'connor, Peg
Địa chỉ HVBCTTKho Ngoại văn(2): 40100269-70
000 00000nam a2200000 a 4500
00113714
0023
00414380
005201809240802
008 s2004 vm| eng
0091 0
020|cSB
039|a20180924080216|bhangptt|c20171021013928|dtinhtx|y20171013171958|zajclib
041|aeng
082|a303/304|bOPPRES
100|aHeldke, Lisa
245|aOppression, privilege, and resistance : |btheoretical perspectives on racism, sexism, and heterosexism / |cLisa Heldke, Peg O'connor
260|aBoston... : |bMcGraw-Hill, |c2004
300|a791tr ; |c23cm
650|aSocial stratification
650|aPsychology
650|aheterosexism
650|aRacism
650|aSexism
650|aSocial ethics
653|aPhân tầng xã hội
653|aTâm lí xã hội
653|aĐạo đức xã hội
653|aPhân biệt chủng tộc
653|aPhân biệt đối xử
700|aHeldke, Lisa
700|aO'connor, Peg
852|aHVBCTT|bKho Ngoại văn|j(2): 40100269-70
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40100269 Kho Ngoại văn 303/304 OPPRES Sách ngoại văn 1
2 40100270 Kho Ngoại văn 303/304 OPPRES Sách ngoại văn 2
Không có liên kết tài liệu số nào