Thông tin đầu mục
DDC ĐT6-LSĐ LICH
Tác giả CN Cao Văn Liên
Nhan đề Một số chuyên đề lịch sử thế giới : Giáo trình nội bộ /
Thông tin trách nhiệm PGS,TS. Cao Văn Liên
Tóm tắt Đề tài làm sáng tỏ những sự kiện, lịch sử thế giới từ tiền sử đến kì hiện đại mà các tài liệu khác chưa làm rõ. Rút ra những bài học kinh nghiệm thành công hay thất bại trong lịch sử để con người hiện tại học tập quá khứ, không lặp lại những thất bại cho xã hội hiện tại và tương lai không chịu tổn thất bởi những sai lầm của các chính trị gia.
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
Mô tả vật lý 137tr ; 30cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện BC&TT. Khoa Lịch sử Đảng
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Đề tài khoa học
Từ khóa tự do Thế giới
Tác giả(bs) CN Cao Văn Liên
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80100969
000 00000nam a2200000 a 4500
00124262
00244
004D97F88F4-B693-4549-B72E-149E5235B1A3
005201811211553
008 s2014 vm| vie
0091 0
039|y20181121155317|zhangptt
041|aVie
082|aĐT6-LSĐ|bLICH
100|aCao Văn Liên
245|a Một số chuyên đề lịch sử thế giới : |bGiáo trình nội bộ / |cPGS,TS. Cao Văn Liên
260|aH. : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2014
300|a137tr ; |c30cm
500|aĐTTS ghi: Học viện BC&TT. Khoa Lịch sử Đảng
520|aĐề tài làm sáng tỏ những sự kiện, lịch sử thế giới từ tiền sử đến kì hiện đại mà các tài liệu khác chưa làm rõ. Rút ra những bài học kinh nghiệm thành công hay thất bại trong lịch sử để con người hiện tại học tập quá khứ, không lặp lại những thất bại cho xã hội hiện tại và tương lai không chịu tổn thất bởi những sai lầm của các chính trị gia.
653|aLịch sử
653|aĐề tài khoa học
653|aThế giới
700|aCao Văn Liên
852|aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80100969
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80100969 Kho đề tài ĐT6-LSĐ LICH Đề tài nghiên cứu khoa học 1
Không có liên kết tài liệu số nào