Thông tin đầu mục
DDC 951
Tác giả CN Lâm Trinh
Nhan đề 10 vị thánh trong lịch sử trung quốc / Lâm Trinh, Lâm Thủy
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa-Thông tin, 2008
Mô tả vật lý 147tr ; 20.5cm
Từ khóa tự do Trung Quốc
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Thánh
Tác giả(bs) CN Tào, Dư Chương
Tác giả(bs) CN Trần, Ngọc Thuận
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10110940
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(3): 20127557-9
000 00000nam a2200000 a 4500
00118030
0022
00418795
005201712141101
008 s2008 vm| vie
0091 0
039|a20171214110151|bluyenvth|c20171214110135|dluyenvth|y20160829093013|zhangpt
041|aVie
082|a951|bMƯƠI
100|aLâm Trinh
245|a10 vị thánh trong lịch sử trung quốc / |cLâm Trinh, Lâm Thủy
260|aH. : |bVăn hóa-Thông tin, |c2008
300|a147tr ; |c20.5cm
653|aTrung Quốc
653|aLịch sử
653|aThánh
700|aTào, Dư Chương
700|aTrần, Ngọc Thuận
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10110940
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(3): 20127557-9
890|a4|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20127557 Phòng mượn tư chọn 951 MƯƠI Sách tham khảo 1
2 20127558 Phòng mượn tư chọn 951 MƯƠI Sách tham khảo 2
3 20127559 Phòng mượn tư chọn 951 MƯƠI Sách tham khảo 3
4 10110940 Phòng đọc mở 951 MƯƠI Sách tham khảo 4
Không có liên kết tài liệu số nào