Thông tin đầu mục
DDC 320.5
Tác giả CN Lương, Khắc Hiếu
Nhan đề Nguyên lý công tác tư tưởng. T.1 / PGS,TS. Lương Khắc Hiếu chủ biên
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2008
Mô tả vật lý 290 tr. ; 20.5 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và tuyên truyền
Tóm tắt Giới thiệu những vấn đề chung của công tác tư tưởng: đối tượng, bản chất, hình thái, mục đích, chức năng,...; những nội dung cơ bản của công tác giáo dục tư tưởng về thế giới quan, tư duy lý luận, chính trị tư tưởng, kinh tế, đạo đức lối sống.
Từ khóa tự do Giáo dục chính trị
Từ khóa tự do Giáo dục đạo đức
Từ khóa tự do Công tác tư tưởng
Từ khóa tự do Nguyên lí
Khoa Tuyên truyền
Địa chỉ HVBCTTKho cán bộ(1): 30200631
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10102251-2
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(40): 20110206-25, 20132649-68
000 00000nam a2200000 a 4500
0014378
0022
0044642
005201804241418
008 s2008 vm| vie
0091 0
020|c48000 đ
039|a20180424142231|bluyenvth|c20171107090746|ddonntl|y20171013170816|zajclib
041|aVie
082|a320.5|bNGUYÊN
100|aLương, Khắc Hiếu|cPGS.TS
245|aNguyên lý công tác tư tưởng. |nT.1 / |cPGS,TS. Lương Khắc Hiếu chủ biên
260|aH. : |bChính trị quốc gia, |c2008
300|a290 tr. ; |c20.5 cm
500|aĐTTS ghi: Học viện Báo chí và tuyên truyền
520|aGiới thiệu những vấn đề chung của công tác tư tưởng: đối tượng, bản chất, hình thái, mục đích, chức năng,...; những nội dung cơ bản của công tác giáo dục tư tưởng về thế giới quan, tư duy lý luận, chính trị tư tưởng, kinh tế, đạo đức lối sống.
653|aGiáo dục chính trị
653|aGiáo dục đạo đức
653|aCông tác tư tưởng
653|aNguyên lí
690|aTuyên truyền
852|aHVBCTT|bKho cán bộ|j(1): 30200631
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10102251-2
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(40): 20110206-25, 20132649-68
890|a43|b193
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20110206 Phòng mượn tư chọn 320.5 NGUYÊN Sách tham khảo 1
2 20110207 Phòng mượn tư chọn 320.5 NGUYÊN Sách tham khảo 2
3 20110208 Phòng mượn tư chọn 320.5 NGUYÊN Sách tham khảo 3
4 20110209 Phòng mượn tư chọn 320.5 NGUYÊN Sách tham khảo 4
5 20110210 Phòng mượn tư chọn 320.5 NGUYÊN Sách tham khảo 5
6 20110211 Phòng mượn tư chọn 320.5 NGUYÊN Sách tham khảo 6
7 20110212 Phòng mượn tư chọn 320.5 NGUYÊN Sách tham khảo 7
8 20110213 Phòng mượn tư chọn 320.5 NGUYÊN Sách tham khảo 8
9 20110214 Phòng mượn tư chọn 320.5 NGUYÊN Sách tham khảo 9 Hạn trả:06-11-2018
10 20110215 Phòng mượn tư chọn 320.5 NGUYÊN Sách tham khảo 10
Không có liên kết tài liệu số nào