Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV16-QLBC QUAN
    Quản lý truyền thông sự kiện thể thao của trung tâm thông tin thể dục thể thao - tổng cục thể dục thể thao.
DDC LV16-QLBC
Tác giả CN Trần, Thị Nguyệt Hương
Nhan đề Quản lý truyền thông sự kiện thể thao của trung tâm thông tin thể dục thể thao - tổng cục thể dục thể thao. LV ThS Báo chí học CN: Quản lý báo chí truyền thông / 8320101 : Trần Thị Nguyệt Hương; Người hướng dẫn KH: Bùi Hoài Sơn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
Mô tả vật lý 152 tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Một số vấn đề lý luận về quản lý truyền thông sự kiện thể thao tại trung tâm thông tin thể dục thể thao - tổng cục thể dục thể thao; Thực trạng quản lý truyên thông sự kiện thể thao tại trung tâm thông tin thể dục thể thao - tổng cục thể dục thể thao; Giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý truyền thông sự kiện thể thao tại trung tâm thông tin thể dục thể thao.
Từ khóa tự do Quản lý truyền thông
Từ khóa tự do Thể dục thể thao
Chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông
Tác giả(bs) CN Bùi Hoài Sơn
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104274
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129047
00242
004B83C52D1-42B0-49D2-9895-04E6EECBB988
005202104081458
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20210408145803|znhungttv
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV16-QLBC|bQUAN
100 |aTrần, Thị Nguyệt Hương
245 |aQuản lý truyền thông sự kiện thể thao của trung tâm thông tin thể dục thể thao - tổng cục thể dục thể thao. |n8320101 : |bLV ThS Báo chí học CN: Quản lý báo chí truyền thông / |cTrần Thị Nguyệt Hương; Người hướng dẫn KH: Bùi Hoài Sơn
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2020
300 |a152 tr. ; |c30 cm.
520 |aMột số vấn đề lý luận về quản lý truyền thông sự kiện thể thao tại trung tâm thông tin thể dục thể thao - tổng cục thể dục thể thao; Thực trạng quản lý truyên thông sự kiện thể thao tại trung tâm thông tin thể dục thể thao - tổng cục thể dục thể thao; Giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý truyền thông sự kiện thể thao tại trung tâm thông tin thể dục thể thao.
653 |aQuản lý truyền thông
653 |aThể dục thể thao
691 |aQuản lý báo chí truyền thông
700 |aBùi Hoài Sơn|cPGS, TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104274
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104274 Kho luận văn LV16-QLBC QUAN Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào