Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV18-QLPT QUAN
    Quản lý thông tin bảo vệ chủ quyền biển đảo trên truyền hình Việt Nam hiện nay.
DDC LV18-QLPT
Tác giả CN Phạm, Hồng Khánh
Nhan đề Quản lý thông tin bảo vệ chủ quyền biển đảo trên truyền hình Việt Nam hiện nay. LV ThS Báo chí học CN: Quản lý PTTH và BMĐT / 8320101 : Phạm Hồng Khánh; Người hướng dẫn KH: Quản lý PTTH và BMĐT
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
Mô tả vật lý 124 tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Một số vấn đề lý luận về quản lý thông tin bảo vệ chủ quyền biển đảo trên truyền hình Việt Nam; Quản lý thông tin bảo vệ chủ quyền biển đảo trên truyền hình Việt Nam - thực trạng và một số kinh nghiệm; Phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý thông tin bảo vệ chủ quyền biển đảo trên truyền hình Việt Nam.
Từ khóa tự do Biển đảo
Từ khóa tự do Truyền hình Việt Nam
Từ khóa tự do Bảo vệ chủ quyền
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104273
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129046
00242
004FB24BC32-A6A5-4BB0-9725-81BDE0D2DEE3
005202104081124
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20210408112403|znhungttv
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV18-QLPT|bQUAN
100 |aPhạm, Hồng Khánh
245 |aQuản lý thông tin bảo vệ chủ quyền biển đảo trên truyền hình Việt Nam hiện nay. |n8320101 : |bLV ThS Báo chí học CN: Quản lý PTTH và BMĐT / |cPhạm Hồng Khánh; Người hướng dẫn KH: Quản lý PTTH và BMĐT
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2020
300 |a124 tr. ; |c30 cm.
520 |aMột số vấn đề lý luận về quản lý thông tin bảo vệ chủ quyền biển đảo trên truyền hình Việt Nam; Quản lý thông tin bảo vệ chủ quyền biển đảo trên truyền hình Việt Nam - thực trạng và một số kinh nghiệm; Phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý thông tin bảo vệ chủ quyền biển đảo trên truyền hình Việt Nam.
653 |aBiển đảo
653 |aTruyền hình Việt Nam
653 |aBảo vệ chủ quyền
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104273
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104273 Kho luận văn LV18-QLPT QUAN Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào