Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV16-QLBC QUAN
    Quản lý nội dung thông tin về văn hóa doanh nghiệp trên báo mạng điện tử.
DDC LV16-QLBC
Tác giả CN Doãn, Kiều Anh
Nhan đề Quản lý nội dung thông tin về văn hóa doanh nghiệp trên báo mạng điện tử. LV ThS Báo chí học CN: Quản lý báo chí truyền thông / 8320101 : Doãn Kiều Anh; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
Mô tả vật lý 144 tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nội dung thông tin về văn hóa doanh nghiệp trên báo mạng điện tử; Thực trạng quản lý nội dung thông tin về văn hoa doanh nghiệp trên báo mạng điện tử; Một số vấn đề đặt ra và giải pháp quản lý nội dung thông tin về văn hóa doanh nghiệp trên báo mạng điện tử.
Từ khóa tự do Văn hóa doanh nghiệp
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Báo mạng điện tử
Chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Huyền
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104272
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129045
00242
004BCB98F52-F436-49C3-AA4E-23440669C577
005202104081459
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|a20210408145930|bnhungttv|c20210408112632|dnhungttv|y20210408110637|znhungttv
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV16-QLBC|bQUAN
100 |aDoãn, Kiều Anh
245 |aQuản lý nội dung thông tin về văn hóa doanh nghiệp trên báo mạng điện tử. |n8320101 : |bLV ThS Báo chí học CN: Quản lý báo chí truyền thông / |cDoãn Kiều Anh; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Thanh Huyền
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2020
300 |a144 tr. ; |c30 cm.
520 |aMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nội dung thông tin về văn hóa doanh nghiệp trên báo mạng điện tử; Thực trạng quản lý nội dung thông tin về văn hoa doanh nghiệp trên báo mạng điện tử; Một số vấn đề đặt ra và giải pháp quản lý nội dung thông tin về văn hóa doanh nghiệp trên báo mạng điện tử.
653 |aVăn hóa doanh nghiệp
653 |aQuản lý
653 |aBáo mạng điện tử
691 |aQuản lý báo chí truyền thông
700 |aNguyễn Thị Thanh Huyền|cPGS, TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104272
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104272 Kho luận văn LV16-QLBC QUAN Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào