Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV16-QLBC TAC
    Tác động của mạng xã hội đến lối sống của sinh viên các trường Đại học khu vực Hà Nội - từ góc nhìn quản lý báo chí - truyền thông.
DDC LV16-QLBC
Tác giả CN Lê, Thị Hà Phương
Nhan đề Tác động của mạng xã hội đến lối sống của sinh viên các trường Đại học khu vực Hà Nội - từ góc nhìn quản lý báo chí - truyền thông. LV ThS Báo chí học CN: Quản lý báo chí - truyền thông / 8320101 : Lê Thị Hà Phương; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Tri Thức
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
Mô tả vật lý 117 tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Lý luận chung về tác động của mạng xã hội đến lối sống sinh viên - từ góc nhìn quản lý báo chí - truyền thông; Thực trạng vấn đề quản lý mạng xã hội tác động đến lối sống sinh viên các trường Đại học; Những vấn đề đặt ra và một số giải pháp nhằm nâng cao lối sống cho sinh viên trên mạng xã hội trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Truyền thông
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Mạng xã hội
Chuyên ngành Quản lý báo chí - truyền thông
Tác giả(bs) CN Người hướng dẫn
Tác giả(bs) CN
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104271
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129044
00242
0045AA2BAB7-7033-4FF6-ABE1-D4E51C8FBCF9
005202104081021
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20210408102129|znhungttv
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV16-QLBC|bTAC
100 |aLê, Thị Hà Phương
245 |aTác động của mạng xã hội đến lối sống của sinh viên các trường Đại học khu vực Hà Nội - từ góc nhìn quản lý báo chí - truyền thông. |n8320101 : |bLV ThS Báo chí học CN: Quản lý báo chí - truyền thông / |cLê Thị Hà Phương; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Tri Thức
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2020
300 |a117 tr. ; |c30 cm.
520 |aLý luận chung về tác động của mạng xã hội đến lối sống sinh viên - từ góc nhìn quản lý báo chí - truyền thông; Thực trạng vấn đề quản lý mạng xã hội tác động đến lối sống sinh viên các trường Đại học; Những vấn đề đặt ra và một số giải pháp nhằm nâng cao lối sống cho sinh viên trên mạng xã hội trong thời gian tới.
653 |aSinh viên
653 |aTruyền thông
653 |aHà Nội
653 |aMạng xã hội
691 |aQuản lý báo chí - truyền thông
700 |aNgười hướng dẫn
700 |cNguyễn Tri Thức|eTS
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104271
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104271 Kho luận văn LV16-QLBC TAC Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào