Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV16-QLBC QUAN
    Quản lý thông điệp ngoại giao kinh tế trên báo mạng điện tử phiên bản tiếng Anh.
DDC LV16-QLBC
Tác giả CN Vũ, Trọng Sơn
Nhan đề Quản lý thông điệp ngoại giao kinh tế trên báo mạng điện tử phiên bản tiếng Anh. LV ThS Báo chí học CN; Quản lý báo chí truyền thông / 8320101 : Vũ Trọng Sơn; Người hướng dẫn KH: Phạm Minh Sơn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
Mô tả vật lý 122 tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Một số vấn đề lý luận về quản lý thông điệp ngoại giao kinh tế trên báo báo mạng điện tử phiên bản tiếng Anh; Thực trạng quản lý thông điệp ngoại giao kinh tế trên báo mạng điện tử phiên bản tiếng Anh hiện nay; Những vấn đề đặt ra và giải pháp tăng cường quản lý thông điệp ngoại giao kinh tế trên báo mạng điện tử phiên bản tiếng Anh trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Quản lý thông điệp
Từ khóa tự do Ngoại giao kinh tế
Từ khóa tự do Báo mạng điện tử
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông
Tác giả(bs) CN Phạm Minh Sơn
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104270
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129043
00242
004662CD930-FBFF-4915-85A4-288FFD7C1EE5
005202104080935
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20210408093544|znhungttv
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV16-QLBC|bQUAN
100 |aVũ, Trọng Sơn
245 |aQuản lý thông điệp ngoại giao kinh tế trên báo mạng điện tử phiên bản tiếng Anh. |n8320101 : |bLV ThS Báo chí học CN; Quản lý báo chí truyền thông / |cVũ Trọng Sơn; Người hướng dẫn KH: Phạm Minh Sơn
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2020
300 |a122 tr. ; |c30 cm.
520 |aMột số vấn đề lý luận về quản lý thông điệp ngoại giao kinh tế trên báo báo mạng điện tử phiên bản tiếng Anh; Thực trạng quản lý thông điệp ngoại giao kinh tế trên báo mạng điện tử phiên bản tiếng Anh hiện nay; Những vấn đề đặt ra và giải pháp tăng cường quản lý thông điệp ngoại giao kinh tế trên báo mạng điện tử phiên bản tiếng Anh trong thời gian tới.
653 |aQuản lý thông điệp
653 |aNgoại giao kinh tế
653 |aBáo mạng điện tử
653 |aTiếng Anh
691 |aQuản lý báo chí truyền thông
700 |aPhạm Minh Sơn|cPGS, TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104270
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104270 Kho luận văn LV16-QLBC QUAN Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào