Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV1-BC KY
    Kỹ năng tác nghiệp báo chí bằng điện thoại di động của nhà báo Việt Nam hiện nay.
DDC LV1-BC
Tác giả CN Bùi, Võ Minh Đức
Nhan đề Kỹ năng tác nghiệp báo chí bằng điện thoại di động của nhà báo Việt Nam hiện nay. LV ThS CN: Báo chí học / 8320101 : Bùi Võ Minh Đức; Người hướng dẫn KH: Phạm Thị Thanh Tịnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
Mô tả vật lý 122 tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Cơ sở lý luận của vấn đề kỹ năng làm báo bằng điện thoại di động tại Việt Nam hiện nay; Thực trạng kỹ năng tác nghiệp báo chí bằng điện thoại di động của các nhà báo hiện nay; Một số vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao kỹ năng tác nghiệp báo chí bằng điện thoại di động của nhà báo Việt Nam hiện nay.
Từ khóa tự do Nhà báo Việt Nam
Từ khóa tự do Tác nghiệp báo chí
Từ khóa tự do Điện thoại di động
Từ khóa tự do Kỹ năng
Chuyên ngành Báo chí học
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Thanh Tịnh
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104269
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129042
00242
004BE8C9DF4-42A2-4BC1-8C73-F0082ECDD87C
005202104080922
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20210408092254|znhungttv
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV1-BC|bKY
100 |aBùi, Võ Minh Đức
245 |aKỹ năng tác nghiệp báo chí bằng điện thoại di động của nhà báo Việt Nam hiện nay. |n8320101 : |bLV ThS CN: Báo chí học / |cBùi Võ Minh Đức; Người hướng dẫn KH: Phạm Thị Thanh Tịnh
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2020
300 |a122 tr. ; |c30 cm.
520 |aCơ sở lý luận của vấn đề kỹ năng làm báo bằng điện thoại di động tại Việt Nam hiện nay; Thực trạng kỹ năng tác nghiệp báo chí bằng điện thoại di động của các nhà báo hiện nay; Một số vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao kỹ năng tác nghiệp báo chí bằng điện thoại di động của nhà báo Việt Nam hiện nay.
653 |aNhà báo Việt Nam
653 |aTác nghiệp báo chí
653 |aĐiện thoại di động
653 |aKỹ năng
691 |aBáo chí học
700 |aPhạm Thị Thanh Tịnh|cPGS, TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104269
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104269 Kho luận văn LV1-BC KY Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào