Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV9-QLXH QUAN
    Quản lý xã hội đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù ở quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội hiện nay.
DDC LV9-QLXH
Tác giả CN Vũ, Thị Thu Phương
Nhan đề Quản lý xã hội đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù ở quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội hiện nay. LV ThS Chính trị học CN: Quản lý xã hội / 8310201 : Vũ Thị Thu Phương; Người hướng dẫn KH: Trần Xuân Học
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021
Mô tả vật lý 97 tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Cơ sở lý luận của quản lý xã hội đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù ở quận; Thực trạng quản lý xã hội đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù ở quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; Phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý xã hội đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù ở quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Công tác tái hòa nhập
Từ khóa tự do Hình phạt tù
Từ khóa tự do Quận Ba đình
Từ khóa tự do Cộng đồng
Từ khóa tự do Quản lý xã hội
Chuyên ngành Quản lý xã hội
Tác giả(bs) CN Trần Xuân Học
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104268
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129041
00242
0046A4599F1-FB0E-405B-A155-CE7417B9FDFC
005202104080906
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20210408090615|znhungttv
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV9-QLXH|bQUAN
100 |aVũ, Thị Thu Phương
245 |aQuản lý xã hội đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù ở quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội hiện nay. |n8310201 : |bLV ThS Chính trị học CN: Quản lý xã hội / |cVũ Thị Thu Phương; Người hướng dẫn KH: Trần Xuân Học
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2021
300 |a97 tr. ; |c30 cm.
520 |aCơ sở lý luận của quản lý xã hội đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù ở quận; Thực trạng quản lý xã hội đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù ở quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; Phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý xã hội đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù ở quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
653 |aCông tác tái hòa nhập
653 |aHình phạt tù
653 |aQuận Ba đình
653 |aCộng đồng
653 |aQuản lý xã hội
691 |aQuản lý xã hội
700 |aTrần Xuân Học|cTS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104268
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104268 Kho luận văn LV9-QLXH QUAN Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào