Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV16-QLBC QUAN
    Quản lý sản xuất sản phẩm báo chí dữ liệu ở tòa soạn báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay.
DDC LV16-QLBC
Tác giả CN Phí, Hữu Tuấn
Nhan đề Quản lý sản xuất sản phẩm báo chí dữ liệu ở tòa soạn báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay. LV ThS Báo chí học CN: Quản lý báo chí truyền thông / 8320101 : Phí Hữu Tuấn; Người hướng dẫn KH: Đỗ Thị Thu Hằng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
Mô tả vật lý 129 tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Một số vấn đề lý luận về quản lý sản xuất sản phẩm báo chí dữ liệu; Thực trạng quản lý sản xuất sản phẩm báo chí dữ liệu tại tòa soạn báo trong diện khảo sát; Vấn đề đặt ra và khuyến nghị, giải pháp quản lý sản xuất sản phẩm báo chí dữ liệu.
Từ khóa tự do Quản lý sản xuất
Từ khóa tự do Báo mạng điện tử
Từ khóa tự do Sản phẩm báo chí
Chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Thu Hằng
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104267
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129040
00242
004E73FA991-123F-4B87-ACB5-1A7D4C88D8AB
005202104080854
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20210408085433|znhungttv
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV16-QLBC|bQUAN
100 |aPhí, Hữu Tuấn
245 |aQuản lý sản xuất sản phẩm báo chí dữ liệu ở tòa soạn báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay. |n8320101 : |bLV ThS Báo chí học CN: Quản lý báo chí truyền thông / |cPhí Hữu Tuấn; Người hướng dẫn KH: Đỗ Thị Thu Hằng
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2020
300 |a129 tr. ; |c30 cm.
520 |aMột số vấn đề lý luận về quản lý sản xuất sản phẩm báo chí dữ liệu; Thực trạng quản lý sản xuất sản phẩm báo chí dữ liệu tại tòa soạn báo trong diện khảo sát; Vấn đề đặt ra và khuyến nghị, giải pháp quản lý sản xuất sản phẩm báo chí dữ liệu.
653 |aQuản lý sản xuất
653 |aBáo mạng điện tử
653 |aSản phẩm báo chí
691 |aQuản lý báo chí truyền thông
700 |aĐỗ Thị Thu Hằng|cPGS, TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104267
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104267 Kho luận văn LV16-QLBC QUAN Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào