Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV20-QTTT QUAN
    Quản lý hoạt động truyền thông qua mạng xã hội của tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội.
DDC LV20-QTTT
Tác giả CN Phạm, Thị Lan Anh
Nhan đề Quản lý hoạt động truyền thông qua mạng xã hội của tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội. LV ThS Quan hệ công chúng CN: Quản trị truyền thông / 8320108 : Phạm Thị Lan Anh; Người hướng dẫn KH: Đinh Thị Xuân Hòa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
Mô tả vật lý 137 tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Một số lý luận cơ bản về quản lý hoạt động truyền thông trên mạng xã hội của doanh nghiệp; Thực trạng quản lý hoạt động truyền thông qua mạng xã hội của tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội (viettel); Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý các hoạt động truyền thông trên mạng xã hội của tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội (Viettel).
Từ khóa tự do Tập đoàn công nghiệp
Từ khóa tự do Viễn thông quân đội
Từ khóa tự do Mạng xã hội
Từ khóa tự do Hoạt động truyền thông
Chuyên ngành Quản trị truyền thông
Tác giả(bs) CN Đinh Thị Xuân Hòa
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104266
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129039
00242
004C7F17968-4C2A-4F77-94F1-BB6EC73D5913
005202104071636
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20210407163647|znhungttv
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV20-QTTT|bQUAN
100 |aPhạm, Thị Lan Anh
245 |aQuản lý hoạt động truyền thông qua mạng xã hội của tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội. |n8320108 : |bLV ThS Quan hệ công chúng CN: Quản trị truyền thông / |cPhạm Thị Lan Anh; Người hướng dẫn KH: Đinh Thị Xuân Hòa
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2020
300 |a137 tr. ; |c30 cm.
520 |aMột số lý luận cơ bản về quản lý hoạt động truyền thông trên mạng xã hội của doanh nghiệp; Thực trạng quản lý hoạt động truyền thông qua mạng xã hội của tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội (viettel); Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý các hoạt động truyền thông trên mạng xã hội của tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội (Viettel).
653 |aTập đoàn công nghiệp
653 |aViễn thông quân đội
653 |aMạng xã hội
653 |aHoạt động truyền thông
691 |aQuản trị truyền thông
700 |aĐinh Thị Xuân Hòa|cTS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104266
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104266 Kho luận văn LV20-QTTT QUAN Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào