Thông tin đầu mục
DDC 306
Tác giả CN Hoàng, Văn Thành
Nhan đề Giáo trình văn hoá du lịch / Hoàng Văn Thành
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2014
Mô tả vật lý 252tr. ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu những vấn đề chung về văn hoá du lịch; các thành tố của văn hoá Việt Nam; tiến trình lịch sử của văn hoá Việt Nam; khai thác các giá trị văn hoá trong kinh doanh du lịch và các sản phẩm du lịch văn hoá đặc trưng Việt Nam
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Văn hoá
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(2): 90104602-3
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116895
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(4): 20139667-70
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129037
0022
004DD60F158-1098-4A3C-A897-D69452CA60C1
005202104071612
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |a9786045707449|c 56000đ
039|y20210407161304|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a306|bGIAO
100 |aHoàng, Văn Thành|cPGS.TS
245 |aGiáo trình văn hoá du lịch / |cHoàng Văn Thành
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2014
300 |a252tr. ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu những vấn đề chung về văn hoá du lịch; các thành tố của văn hoá Việt Nam; tiến trình lịch sử của văn hoá Việt Nam; khai thác các giá trị văn hoá trong kinh doanh du lịch và các sản phẩm du lịch văn hoá đặc trưng Việt Nam
653 |aDu lịch
653 |aGiáo trình
653 |aVăn hoá
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(2): 90104602-3
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116895
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(4): 20139667-70
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/don lan 6/gtvanhoadulich (2)thumbimage.jpg
890|a7|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116895 Phòng đọc mở 306 GIAO Sách tham khảo 1
2 90104602 Kho chất lượng cao 306 GIAO Sách tham khảo 2
3 90104603 Kho chất lượng cao 306 GIAO Sách tham khảo 3
4 20139667 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Sách tham khảo 4
5 20139668 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Sách tham khảo 5
6 20139669 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Sách tham khảo 6
7 20139670 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Sách tham khảo 7
Không có liên kết tài liệu số nào