Thông tin đầu mục
  • Giáo trình
  • 378 GIAO
    Giáo trình lý luận dạy học đại học /
DDC 378
Tác giả CN Lý, Thị Minh Hằng
Nhan đề Giáo trình lý luận dạy học đại học / Lý Thị Minh Hằng, Trần Thị Minh Ngọc, Vũ Thùy Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 192tr. ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Giáo dục đại cương và Nghiệp vụ sư phạm
Tóm tắt Giáo trình gồm 8 chương: trình bày khái quát về quá trình dạy học đại học; nguyên tắc, kỹ năng dạy học đại học; nội dung, phương pháp, kỹ thuật, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra - đánh giá kết quả học tập.
Thuật ngữ chủ đề Phương pháp
Thuật ngữ chủ đề Dạy học đại học
Từ khóa tự do Lí luận
Từ khóa tự do Giáo trình
Khoa Giáo dục đại cương và Nghiệp vụ sư phạm
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Minh Ngọc
Tác giả(bs) CN Vũ, Thùy Hương
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(10): 90104378-87
Địa chỉ HVBCTTKho nhiều bản(69): 30147928-96
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116668
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(20): 20139016-35
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128626
0021
0047115F2EC-1505-438F-9391-0623604B2E7C
005202101261545
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786043152753|c75,000
039|a20210126154854|bluyenvth|y20210126143453|zluyenvth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a378|bGIAO
100 |aLý, Thị Minh Hằng|cTS
245 |aGiáo trình lý luận dạy học đại học / |cLý Thị Minh Hằng, Trần Thị Minh Ngọc, Vũ Thùy Hương
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2020
300 |a192tr. ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Giáo dục đại cương và Nghiệp vụ sư phạm
520 |aGiáo trình gồm 8 chương: trình bày khái quát về quá trình dạy học đại học; nguyên tắc, kỹ năng dạy học đại học; nội dung, phương pháp, kỹ thuật, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra - đánh giá kết quả học tập.
650 |aPhương pháp
650 |aDạy học đại học
653 |aLí luận
653 |aGiáo trình
690 |aGiáo dục đại cương và Nghiệp vụ sư phạm
700 |aTrần, Thị Minh Ngọc
700 |aVũ, Thùy Hương
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(10): 90104378-87
852|aHVBCTT|bKho nhiều bản|j(69): 30147928-96
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116668
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(20): 20139016-35
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sachmoi/gt lyluandayhoc (2)thumbimage.jpg
890|a100|b21|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116668 Phòng đọc mở 378 GIAO Giáo trình 1
2 20139016 Phòng mượn tư chọn 378 GIAO Giáo trình 2 Hạn trả:12-08-2021
3 20139017 Phòng mượn tư chọn 378 GIAO Giáo trình 3 Hạn trả:12-08-2021
4 20139018 Phòng mượn tư chọn 378 GIAO Giáo trình 4 Hạn trả:13-08-2021
5 20139019 Phòng mượn tư chọn 378 GIAO Giáo trình 5
6 20139020 Phòng mượn tư chọn 378 GIAO Giáo trình 6
7 20139021 Phòng mượn tư chọn 378 GIAO Giáo trình 7 Hạn trả:13-08-2021
8 20139022 Phòng mượn tư chọn 378 GIAO Giáo trình 8
9 20139023 Phòng mượn tư chọn 378 GIAO Giáo trình 9 Hạn trả:19-08-2021
10 20139024 Phòng mượn tư chọn 378 GIAO Giáo trình 10 Hạn trả:12-08-2021
Không có liên kết tài liệu số nào