Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV5-HCM XÂY
    Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh :
DDC LV5-HCM
Tác giả CN Phạm Việt Dũng
Nhan đề Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh : LVThS Hồ Chí Minh học: 8 31 02 04 / Phạm Việt Dũng; Người hướng dẫn: PGS, TS Trương Ngọc Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
Mô tả vật lý 99 tr. ; 30cm.
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Đại Từ
Từ khóa tự do Cán bộ
Từ khóa tự do Thái Nguyên
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Cấp cơ sở
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả(bs) CN Trương, Ngọc Nam
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104074
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127911
00242
0048AE3F371-58A0-40B5-B66E-450C7437467F
005202009181541
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20200918154111|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV5-HCM|bXÂY
100 |aPhạm Việt Dũng
245 |aXây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh : |bLVThS Hồ Chí Minh học: 8 31 02 04 / |cPhạm Việt Dũng; Người hướng dẫn: PGS, TS Trương Ngọc Nam
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2020
300 |a99 tr. ; |c30cm.
520 |aTư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aĐại Từ
653 |aCán bộ
653 |aThái Nguyên
653 |aXây dựng
653 |aCấp cơ sở
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
700 |aTrương, Ngọc Nam|cPGS, TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104074
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/lvths179/lv189/phamvietdung.bmp
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104074 Kho luận văn LV5-HCM XÂY Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào