Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV17-QLVH QUAN
    Quản lý nhà nước về hoạt động trùng tu Di tích lịch sử ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội hiện nay :
DDC LV17-QLVH
Tác giả CN Nguyễn Tuấn Hiển
Nhan đề Quản lý nhà nước về hoạt động trùng tu Di tích lịch sử ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội hiện nay : LVThS Quản lý Văn hóa, giáo dục và khoa học: 8310201 / Nguyễn Tuấn Hiển; Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Ngọc Trung
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
Mô tả vật lý 118 tr. ; 30 cm
Tóm tắt Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về hoạt động trùng tu Di tích lịch sử ở cấp huyện; Quản lý nhà nước về hoạt động trùng tu Di tích lịch sử ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội - thực trạng và nguyên nhân; Quan điểm và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động trùng tu Di tích lịch sử ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Thuật ngữ chủ đề Quản lí nhà nước
Từ khóa tự do Di tích lịch sử
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Đông Anh
Từ khóa tự do Trùng tu
Tác giả(bs) CN Phạm, Ngọc Trung
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104073
000 00000nam a2200000 a 4500
00127910
00242
00481D80ECA-3940-4492-8768-B5256F96EEFD
005202009181535
008 s2020 vm| vie
0091 0
020|cLC
039|y20200918153552|zhangptt
041|aVie
082|aLV17-QLVH|bQUAN
100|aNguyễn Tuấn Hiển
245|aQuản lý nhà nước về hoạt động trùng tu Di tích lịch sử ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội hiện nay : |bLVThS Quản lý Văn hóa, giáo dục và khoa học: 8310201 / |cNguyễn Tuấn Hiển; Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Ngọc Trung
260|aH. : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2020
300|a118 tr. ; |c30 cm
520|aCơ sở lý luận của quản lý nhà nước về hoạt động trùng tu Di tích lịch sử ở cấp huyện; Quản lý nhà nước về hoạt động trùng tu Di tích lịch sử ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội - thực trạng và nguyên nhân; Quan điểm và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động trùng tu Di tích lịch sử ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
650|aQuản lí nhà nước
653|aDi tích lịch sử
653|aHà Nội
653|aĐông Anh
653|aTrùng tu
700|aPhạm, Ngọc Trung|cPGS,TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104073
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/lvths179/lv189/nuyentuanhien.bmp
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104073 Kho luận văn LV17-QLVH QUAN Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào