Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV11-XDĐ CÔNG
    Công tác phát triển đảng viên là người công giáo của các Đảng bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh Ninh Bình hiện nay :
DDC LV11-XDĐ
Tác giả CN Nguyễn Kim Tiến
Nhan đề Công tác phát triển đảng viên là người công giáo của các Đảng bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh Ninh Bình hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: 8 31 02 03 / Nguyễn Kim Tiến; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Ngọc Loan
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
Mô tả vật lý 90 tr. ; 30cm
Tóm tắt Công tác phát triển đảng viên là người công giáo của các Đảng bộ xã, phường, thị trấn - Một số vấn đề lý luận; Công tác phát triển đảng viên là người công giáo của các Đảng bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh Ninh Bình hiện nay - Thực trạng, Nguyên nhân và kinh nghiệm; Phương hướng và giải pháp chủ yếu tăng cường công tác phát triển đảng viên là người công giáo của các Đảng bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh Ninh Bình thời gian tới
Từ khóa tự do Phường
Từ khóa tự do Thị trấn
Từ khóa tự do Người Công giáo
Từ khóa tự do Ninh Bình
Từ khóa tự do Phát triển đảng
Từ khóa tự do Đảng bộ
Từ khóa tự do
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Ngọc Loan
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104064
000 00000nam a2200000 a 4500
00127902
00242
0046E8BD8EC-0B2E-4415-922A-524D69BFFCA7
005202010261455
008 s2020 vm| vie
0091 0
020|cLC
039|a20201026145537|bhangptt|c20200917161413|dhangptt|y20200917160818|zhangptt
041|aVie
082|aLV11-XDĐ|bCÔNG
100|aNguyễn Kim Tiến
245|aCông tác phát triển đảng viên là người công giáo của các Đảng bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh Ninh Bình hiện nay : |bLVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: 8 31 02 03 / |cNguyễn Kim Tiến; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Ngọc Loan
260|aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2020
300|a90 tr. ; |c30cm
520|aCông tác phát triển đảng viên là người công giáo của các Đảng bộ xã, phường, thị trấn - Một số vấn đề lý luận; Công tác phát triển đảng viên là người công giáo của các Đảng bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh Ninh Bình hiện nay - Thực trạng, Nguyên nhân và kinh nghiệm; Phương hướng và giải pháp chủ yếu tăng cường công tác phát triển đảng viên là người công giáo của các Đảng bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh Ninh Bình thời gian tới
653|aPhường
653|aThị trấn
653|aNgười Công giáo
653|aNinh Bình
653|aPhát triển đảng
653|aĐảng bộ
653|a
700|aNguyễn Thị Ngọc Loan
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104064
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/lvths179/nguyenkimtienthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104064 Kho luận văn LV11-XDĐ CÔNG Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào