Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 335.4 MÔT
    Một số chuyên đề về phong trào cộng sản và công nhân quốc tế :
DDC 335.4
Nhan đề Một số chuyên đề về phong trào cộng sản và công nhân quốc tế : Dịch từ tiếng Nga
Thông tin xuất bản Hà Nội : Sách Giáo khoa Mác-Lênin, 1985
Mô tả vật lý 240tr. ; 19cm.
Thuật ngữ chủ đề Công nhân
Thuật ngữ chủ đề Phong trào cộng sản
Từ khóa tự do Quốc tế
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10115836
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126969
0022
004DDFD2485-6C6B-40AF-A5B7-99F0D8390FCC
005202001111507
008081223s1985 vm| vie
0091 0
039|y20200111150846|zluyenvth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a335.4|bMÔT
245 |aMột số chuyên đề về phong trào cộng sản và công nhân quốc tế : |bDịch từ tiếng Nga
260 |aHà Nội : |bSách Giáo khoa Mác-Lênin, |c1985
300 |a240tr. ; |c19cm.
650 |aCông nhân
650 |aPhong trào cộng sản
653 |aQuốc tế
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10115836
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115836 Phòng đọc mở 335.4 MÔT Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào