Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 370/371 PHƯƠNG
    Phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá các môn khoa học xã hội và nhân văn :
DDC 370/371
Nhan đề Phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá các môn khoa học xã hội và nhân văn : Kỷ yếu hội thảo khoa học
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2004
Mô tả vật lý 472tr. ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Ban liên lạc các trường đại học và cao đẳng Việt Nam. Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
Thuật ngữ chủ đề Phương pháp giảng dạy
Thuật ngữ chủ đề Học tập
Từ khóa tự do Kiểm tra
Từ khóa tự do Đánh giá
Từ khóa tự do Kỉ yếu hội thảo
Địa chỉ HVBCTTKho cán bộ(1): 30201234
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(5): 90103242-6
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10113765, 10115339
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(22): 20135710-31
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124281
0022
00417E9EA37-06A9-47EF-880D-3AE04BD40243
005201811231436
008081223s2004 vm| vie
0091 0
020 |c39,000
039|y20181123143728|zluyenvth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a370/371|bPHƯƠNG
245 |aPhương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá các môn khoa học xã hội và nhân văn : |bKỷ yếu hội thảo khoa học
260 |aHà Nội, |c2004
300 |a472tr. ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Ban liên lạc các trường đại học và cao đẳng Việt Nam. Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
650 |aPhương pháp giảng dạy
650 |aHọc tập
653 |aKiểm tra
653 |aĐánh giá
653 |aKỉ yếu hội thảo
852|aHVBCTT|bKho cán bộ|j(1): 30201234
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(5): 90103242-6
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10113765, 10115339
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(22): 20135710-31
890|a30|b23
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10113765 Phòng đọc mở 370/371 PHƯƠNG Sách tham khảo 1
2 10115339 Phòng đọc mở 370/371 PHƯƠNG Sách tham khảo 2
3 20135710 Phòng mượn tư chọn 370/371 PHƯƠNG Sách tham khảo 3
4 20135711 Phòng mượn tư chọn 370/371 PHƯƠNG Sách tham khảo 4
5 20135712 Phòng mượn tư chọn 370/371 PHƯƠNG Sách tham khảo 5
6 20135713 Phòng mượn tư chọn 370/371 PHƯƠNG Sách tham khảo 6
7 20135714 Phòng mượn tư chọn 370/371 PHƯƠNG Sách tham khảo 7
8 20135715 Phòng mượn tư chọn 370/371 PHƯƠNG Sách tham khảo 8
9 20135716 Phòng mượn tư chọn 370/371 PHƯƠNG Sách tham khảo 9
10 20135717 Phòng mượn tư chọn 370/371 PHƯƠNG Sách tham khảo 10 Hạn trả:09-09-2020
Không có liên kết tài liệu số nào