Thông tin đầu mục
DDC 327
Tác giả CN Nguyễn, Thị Quế
Nhan đề Địa - chính trị thế giới : Sách chuyên khảo / PGS,TS. Nguyễn Thị Quế, ThS. Ngô Thị Thuý Hiền
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa - Thông tin, 2014
Mô tả vật lý 371tr. ; 20.5 cm
Tóm tắt Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản về đặc điểm địa lý tự nhiên, lịch sử và văn hóa; quá trình vận động địa - chính trị của các khu vực và châu lục trên thế giới đương đại; phân tích, giải thích các diễn biến chính trị trên nền của các yếu tố địa lý, sự ảnh hưởng, tác động qua lại giữa yếu tố địa lý và chính trị đối với sự phát triển quốc gia, khu vực.
Từ khóa tự do Địa chính trị
Từ khóa tự do Thế giới
Tác giả(bs) CN Ngô Thị Thuý Hiền
Địa chỉ HVBCTTKho cán bộ(1): 30200537
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(10): 90100990-4, 90102176-80
Địa chỉ HVBCTTKho nhiều bản(17): 30103798-814
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10103065-6
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(20): 20110779-98
000 00000nam a2200000 a 4500
00112614
0022
00413253
005201711071602
008 s2014 vm| vie
0091 0
020|a978-604-50-2186-6|c49.000 đ
039|a20171107160224|bhangptt|c20171021012907|dtinhtx|y20171013171843|zajclib
041|aVie
082|a327|bĐIA
100|aNguyễn, Thị Quế
245|aĐịa - chính trị thế giới : |bSách chuyên khảo / |cPGS,TS. Nguyễn Thị Quế, ThS. Ngô Thị Thuý Hiền
260|aH. : |bVăn hóa - Thông tin, |c2014
300|a371tr. ; |c20.5 cm
520|aCuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản về đặc điểm địa lý tự nhiên, lịch sử và văn hóa; quá trình vận động địa - chính trị của các khu vực và châu lục trên thế giới đương đại; phân tích, giải thích các diễn biến chính trị trên nền của các yếu tố địa lý, sự ảnh hưởng, tác động qua lại giữa yếu tố địa lý và chính trị đối với sự phát triển quốc gia, khu vực.
653|aĐịa chính trị
653|aThế giới
700|aNgô Thị Thuý Hiền
852|aHVBCTT|bKho cán bộ|j(1): 30200537
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(10): 90100990-4, 90102176-80
852|aHVBCTT|bKho nhiều bản|j(17): 30103798-814
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10103065-6
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(20): 20110779-98
890|a50|b112
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20110779 Phòng mượn tư chọn 327 ĐIA Sách tham khảo 1
2 20110780 Phòng mượn tư chọn 327 ĐIA Sách tham khảo 2 Hạn trả:26-10-2020
3 20110781 Phòng mượn tư chọn 327 ĐIA Sách tham khảo 3 Hạn trả:23-10-2020
4 20110782 Phòng mượn tư chọn 327 ĐIA Sách tham khảo 4 Hạn trả:24-09-2020
5 20110783 Phòng mượn tư chọn 327 ĐIA Sách tham khảo 5 Hạn trả:23-10-2020
6 20110784 Phòng mượn tư chọn 327 ĐIA Sách tham khảo 6 Hạn trả:13-01-2020
7 20110785 Phòng mượn tư chọn 327 ĐIA Sách tham khảo 7
8 20110786 Phòng mượn tư chọn 327 ĐIA Sách tham khảo 8 Hạn trả:19-10-2020
9 20110787 Phòng mượn tư chọn 327 ĐIA Sách tham khảo 9 Hạn trả:23-09-2020
10 20110788 Phòng mượn tư chọn 327 ĐIA Sách tham khảo 10 Hạn trả:23-10-2020
Không có liên kết tài liệu số nào