Thông tin đầu mục
  • Giáo trình
  • 306 GIAO
    Giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam /
DDC 306
Tác giả CN Phạm, Ngọc Trung
Nhan đề Giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam / PGS,TS. Phạm Ngọc Trung
Thông tin xuất bản H. : Nxb.Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 399 tr ; 20.5 cm
Tóm tắt Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1, những vấn đề cơ bản của văn hóa Việt Nam; phần 2: lược sử văn hóa Việt Nam. Tác giả đã tiếp cận văn hóa một cách tổng hợp và xem xét văn hóa Việt Nam trên một nền tảng lịch sử để hình thành văn hóa Việt Nam và cũng từ đó bản sắc văn hóa Việt được thể hiện thông qua những hoạt động sản xuất, quá trình nhận thức,...
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa
Địa chỉ HVBCTTKho cán bộ(1): 30200574
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(16): 90100916-20, 90101562-6, 90103326, 90103998-4002
Địa chỉ HVBCTTKho nhiều bản(53): 30111255-60, 30111269-78, 30111280-94, 30111301-22
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10101708-9
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(30): 20108496-515, 20137841-50
000 00000nam a2200000 a 4500
00112138
0021
00412750
005201804201352
008 s2013 vm| vie
0091 0
020|c69000 đ
039|a20180420135628|bluyenvth|c20171104143540|doanhntk|y20171013171808|zajclib
041|aVie
082|a306|bGIAO
100|aPhạm, Ngọc Trung|cPGS,TS
245|aGiáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam / |cPGS,TS. Phạm Ngọc Trung
260|aH. : |bNxb.Hà Nội, |c2013
300|a399 tr ; |c20.5 cm
520|aCuốn sách gồm 2 phần: Phần 1, những vấn đề cơ bản của văn hóa Việt Nam; phần 2: lược sử văn hóa Việt Nam. Tác giả đã tiếp cận văn hóa một cách tổng hợp và xem xét văn hóa Việt Nam trên một nền tảng lịch sử để hình thành văn hóa Việt Nam và cũng từ đó bản sắc văn hóa Việt được thể hiện thông qua những hoạt động sản xuất, quá trình nhận thức,...
653|aGiáo trình
653|aViệt Nam
653|aVăn hóa
852|aHVBCTT|bKho cán bộ|j(1): 30200574
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(16): 90100916-20, 90101562-6, 90103326, 90103998-4002
852|aHVBCTT|bKho nhiều bản|j(53): 30111255-60, 30111269-78, 30111280-94, 30111301-22
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10101708-9
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(30): 20108496-515, 20137841-50
890|a102|b193|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20108496 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Giáo trình 1
2 20108497 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Giáo trình 2 Hạn trả:06-09-2021
3 20108498 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Giáo trình 3
4 20108499 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Giáo trình 4 Hạn trả:09-08-2021
5 20108500 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Giáo trình 5
6 20108501 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Giáo trình 6 Hạn trả:23-08-2021
7 20108502 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Giáo trình 7 Hạn trả:05-08-2021
8 20108503 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Giáo trình 8 Hạn trả:06-01-2020
9 20108504 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Giáo trình 9
10 20108505 Phòng mượn tư chọn 306 GIAO Giáo trình 10
Không có liên kết tài liệu số nào