Thông tin đầu mục
DDC 070/070.4
Tác giả CN Nguyễn, Văn Dững
Nhan đề Cơ sở lý luận báo chí / PGS,TS Nguyễn Văn Dững
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2012
Mô tả vật lý 334tr ; 22cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt Nội dung cung cấp những kiến thức cơ bản và hệ thống những khái niệm cơ bản của lý luận báo chí như: khái niệm, đặc điểm, bản chất, chức năng và nguyên tắc cơ bản của hoạt động báo chí, về chủ thể hoạt động báo chí, vấn đề tự do báo chí...
Từ khóa tự do Lí luận
Từ khóa tự do Báo chí
Từ khóa tự do Truyền thông
Từ khóa tự do Hoạt động
Từ khóa tự do Chức năng
Địa chỉ HVBCTTKho cán bộ(1): 30200323
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(10): 90100571-5, 90101277-81
Địa chỉ HVBCTTKho nhiều bản(65): 10115532, 30123520, 30123586-648
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10102856
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(20): 20104069-88
000 00000nam a2200000 a 4500
00111709
0021
00412316
005201710271402
008 s2012 vm| vie
0091 0
020|c75000đ
039|a20171027140242|bluyenvth|c20171021011927|dtinhtx|y20171013171733|zajclib
041|aVie
082|a070/070.4|b
100|aNguyễn, Văn Dững
245|aCơ sở lý luận báo chí / |cPGS,TS Nguyễn Văn Dững
260|aH. : |bLao động, |c2012
300|a334tr ; |c22cm
500|aĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
520|aNội dung cung cấp những kiến thức cơ bản và hệ thống những khái niệm cơ bản của lý luận báo chí như: khái niệm, đặc điểm, bản chất, chức năng và nguyên tắc cơ bản của hoạt động báo chí, về chủ thể hoạt động báo chí, vấn đề tự do báo chí...
653|aLí luận
653|aBáo chí
653|aTruyền thông
653|aHoạt động
653|aChức năng
852|aHVBCTT|bKho cán bộ|j(1): 30200323
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(10): 90100571-5, 90101277-81
852|aHVBCTT|bKho nhiều bản|j(65): 10115532, 30123520, 30123586-648
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10102856
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(20): 20104069-88
890|a97|b103|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20104069 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 CƠ Giáo trình 1 Hạn trả:05-08-2021
2 20104070 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 CƠ Giáo trình 2 Hạn trả:09-08-2021
3 20104071 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 CƠ Giáo trình 3 Hạn trả:09-03-2021
4 20104072 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 CƠ Giáo trình 4 Hạn trả:09-08-2021
5 20104073 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 CƠ Giáo trình 5 Hạn trả:16-08-2021
6 20104074 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 CƠ Giáo trình 6 Hạn trả:24-06-2021
7 20104075 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 CƠ Giáo trình 7 Hạn trả:06-08-2021
8 20104076 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 CƠ Giáo trình 8 Hạn trả:09-08-2021
9 20104077 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 CƠ Giáo trình 9 Hạn trả:09-08-2021
10 20104078 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 CƠ Giáo trình 10 Hạn trả:24-06-2021
Không có liên kết tài liệu số nào