Thông tin đầu mục
  • Giáo trình
  • 300-302 GIAO
    Giáo trình nhập môn xã hội học /
DDC 300-302
Tác giả CN Lưu, Hồng Minh
Nhan đề Giáo trình nhập môn xã hội học / Lưu Hồng Minh, Vũ Hào Quang đồng c.b
Lần xuất bản Xb. lần thứ 1
Thông tin xuất bản H. : Lý luận chính trị, 2014
Mô tả vật lý 170tr. ; 20cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt Khái niệm chung về xã hội học và những nghiên cứu chính của xã hội học về con người, về cơ cấu xã hội, văn hóa xã hội; các khái niệm và phạm trù cơ bản của xã hội học; cơ cấu xã hội học và một số lĩnh vực xã hội học chuyên biệt cùng những phương pháp, kĩ thuật cơ bản trong điều tra, nghiên cứu xã hội học.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Xã hội học
Khoa Xã hội học và phát triển
Môn học Lịch sử và lý thuyết xã hội học
Môn học Xã hội học đại cương
Môn học Xã hội học với công tác quản lý xã hội
Tác giả(bs) CN Vũ, Hào Quang
Địa chỉ HVBCTTKho cán bộ(1): 30200265
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(10): 90100985-9, 90101763-7
Địa chỉ HVBCTTKho nhiều bản(69): 10115487, 30109106-73
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10101264
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(20): 20103357-76
Tệp tin điện tử http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/864
000 00000nam a2200000 a 4500
00110919
0021
00411505
005202011211627
008 s2014 vm| vie
0091 0
020|c22.000đ
039|a20201121162757|bluyenvth|c20200926095243|dluyenvth|y20171013171627|zajclib
041|aVie
082|a300-302|bGIAO
100|aLưu, Hồng Minh|cTS
245|aGiáo trình nhập môn xã hội học / |cLưu Hồng Minh, Vũ Hào Quang đồng c.b
250|aXb. lần thứ 1
260|aH. : |bLý luận chính trị, |c2014
300|a170tr. ; |c20cm
500|aĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
520|aKhái niệm chung về xã hội học và những nghiên cứu chính của xã hội học về con người, về cơ cấu xã hội, văn hóa xã hội; các khái niệm và phạm trù cơ bản của xã hội học; cơ cấu xã hội học và một số lĩnh vực xã hội học chuyên biệt cùng những phương pháp, kĩ thuật cơ bản trong điều tra, nghiên cứu xã hội học.
653|aGiáo trình
653|aXã hội học
690|aXã hội học và phát triển
692|aLịch sử và lý thuyết xã hội học
692|aXã hội học đại cương
692|aXã hội học với công tác quản lý xã hội
700|aVũ, Hào Quang|cPGS,TS
852|aHVBCTT|bKho cán bộ|j(1): 30200265
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(10): 90100985-9, 90101763-7
852|aHVBCTT|bKho nhiều bản|j(69): 10115487, 30109106-73
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10101264
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(20): 20103357-76
856|uhttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/864
890|a101|b115|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20103357 Phòng mượn tư chọn 300-302 GIAO Giáo trình 1
2 20103358 Phòng mượn tư chọn 300-302 GIAO Giáo trình 2 Hạn trả:09-08-2021
3 20103359 Phòng mượn tư chọn 300-302 GIAO Giáo trình 3 Hạn trả:09-08-2021
4 20103360 Phòng mượn tư chọn 300-302 GIAO Giáo trình 4 Hạn trả:09-08-2021
5 20103361 Phòng mượn tư chọn 300-302 GIAO Giáo trình 5 Hạn trả:09-08-2021
6 20103362 Phòng mượn tư chọn 300-302 GIAO Giáo trình 6 Hạn trả:13-05-2019
7 20103363 Phòng mượn tư chọn 300-302 GIAO Giáo trình 7 Hạn trả:09-08-2021
8 20103364 Phòng mượn tư chọn 300-302 GIAO Giáo trình 8 Hạn trả:09-08-2021
9 20103365 Phòng mượn tư chọn 300-302 GIAO Giáo trình 9
10 20103366 Phòng mượn tư chọn 300-302 GIAO Giáo trình 10 Hạn trả:01-06-2020
Không có liên kết tài liệu số nào