Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV11-XDĐ QUAN
    Quản lý nhà nước về hoạt động thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội hiện nay.
DDC LV11-XDĐ
Tác giả CN Nguyễn, Văn Định
Nhan đề Quản lý nhà nước về hoạt động thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội hiện nay. LV ThS CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước / 8310202 : Nguyễn Văn Định; Người hướng dẫn KH: Trần Thị Anh Đào
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021
Mô tả vật lý 118 tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về hoạt động thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ở cấp huyện; Quản lý nhà nước về hoạt động thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội hiện nay - thực trạng nguyên nhân và kinh nghiệm; Phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội thời gian tới.
Từ khóa tự do Hà Nộ
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Kinh tế xã hội
Từ khóa tự do Hoài Đức
Từ khóa tự do Nhà nước
Khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Tác giả(bs) CN Trần Thị Anh Đào
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104617
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129930
00242
004CD2C39CB-9C73-443B-A561-61839AA14A72
005202201130834
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20220113083359|znhungttv
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV11-XDĐ|bQUAN
100 |aNguyễn, Văn Định
245 |aQuản lý nhà nước về hoạt động thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội hiện nay. |n8310202 : |bLV ThS CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước / |cNguyễn Văn Định; Người hướng dẫn KH: Trần Thị Anh Đào
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2021
300 |a118 tr. ; |c30 cm.
520 |aNhững vấn đề lý luận quản lý nhà nước về hoạt động thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ở cấp huyện; Quản lý nhà nước về hoạt động thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội hiện nay - thực trạng nguyên nhân và kinh nghiệm; Phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội thời gian tới.
653 |aHà Nộ
653 |aQuản lý
653 |aKinh tế xã hội
653 |aHoài Đức
653 |aNhà nước
690 |aXây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
700 |aTrần Thị Anh Đào |cPGS, TS|eNgười hướng dẫn KH
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104617
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104617 Kho luận văn LV11-XDĐ QUAN Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào