Thông tin đầu mục
DDC 324.2597
Tác giả CN Nguyễn, Minh Tuấn
Nhan đề Xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ : Sách chuyên khảo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
Mô tả vật lý 398tr. ; 20.5cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 2 phần, tập hợp, hệ thống hóa, sắp xếp theo chủ đề các bài viết, bài tham luận của tác giả đã được đăng trên các tạp chí và tham gia các diễn đàn, hội thảo khoa học...
Từ khóa tự do Cán bộ
Từ khóa tự do Xây dựng Đảng
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Từ khóa tự do Tổ chức
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10117294
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129927
0022
0049063C2AD-F130-4AF1-A3CA-26E2E5473A08
005202201121047
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045768655|c293.000đ
039|a20220112104800|bdonntl|y20220112104412|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597|bXÂY
100 |aNguyễn, Minh Tuấn|cPGS.TS
245 |aXây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ : |bSách chuyên khảo
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2021
300 |a398tr. ; |c20.5cm.
520 |aCuốn sách gồm 2 phần, tập hợp, hệ thống hóa, sắp xếp theo chủ đề các bài viết, bài tham luận của tác giả đã được đăng trên các tạp chí và tham gia các diễn đàn, hội thảo khoa học...
653 |aCán bộ
653 |aXây dựng Đảng
653 |aSách chuyên khảo
653 |aTổ chức
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10117294
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/sachthang12-2021 lan 2/xay dung dang ve to chuc (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10117294 Phòng đọc mở 324.2597 XÂY Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào