Thông tin đầu mục
DDC 100-140
Tác giả CN Spalding, Baird T.
Nhan đề Hành trình về phương Đông =Journey to the East / Baird T. Spalding ; Phóng tác: Nguyên Phong
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 30
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 2021
Mô tả vật lý 251tr. ; 20.5cm.
Tóm tắt Ghi chép về những trải nghiệm của các chuyên gia trong Hội Khoa học Hoàng Gia Anh được cử sang Ấn Độ nghiên cứu về huyền học và những khả năng siêu nhiên của con người. Những trải nghiệm của họ về khoa học cổ xưa và bí truyền của văn hoá Ấn Độ như yoga, thiền định, thuật chiêm tinh, các phép dưỡng sinh và chữa bệnh, những kiến thức về nhân duyên, nghiệp báo, luật nhân quả, cõi sống và cõi chết...
Từ khóa tự do Khả năng
Từ khóa tự do Con người
Từ khóa tự do Huyền bí
Từ khóa tự do Thuyết duy linh
Tác giả(bs) CN Nguyên Phong
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10117293
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129926
0022
004F40ECC54-B706-4680-8315-3FC5E924D940
005202202250914
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786047789467|c118000đ
039|a20220225091454|bdonntl|y20220112103530|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a100-140|bHANH
100 |aSpalding, Baird T.
245 |aHành trình về phương Đông =|bJourney to the East / |cBaird T. Spalding ; Phóng tác: Nguyên Phong
250 |aTái bản lần thứ 30
260 |aHà Nội : |bThế giới, |c2021
300 |a251tr. ; |c20.5cm.
520 |aGhi chép về những trải nghiệm của các chuyên gia trong Hội Khoa học Hoàng Gia Anh được cử sang Ấn Độ nghiên cứu về huyền học và những khả năng siêu nhiên của con người. Những trải nghiệm của họ về khoa học cổ xưa và bí truyền của văn hoá Ấn Độ như yoga, thiền định, thuật chiêm tinh, các phép dưỡng sinh và chữa bệnh, những kiến thức về nhân duyên, nghiệp báo, luật nhân quả, cõi sống và cõi chết...
653 |aKhả năng
653 |aCon người
653 |aHuyền bí
653 |aThuyết duy linh
700 |aNguyên Phong|ePhóng tác
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10117293
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/biasachthang2-2022/hanhtrinhvephuongdong (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10117293 Phòng đọc mở 100-140 HANH Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào