Thông tin đầu mục
DDC 330-334
Tác giả CN Piketty, Thomas
Nhan đề Tư bản thế kỷ 21 =Le capital au XXie siècle / Thomas Piketty ; Dịch: Trần Thị Kim Chi, Hoàng Thạch Quân ; Vũ Thành Tự Anh h.đ.
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021
Mô tả vật lý 805tr. ; 23cm.
Tóm tắt Phân tích vấn đề phân phối tài sản trong 250 năm qua để khám phá ra các mô hình kinh tế xã hội hiện thời, và cho thấy rằng tăng trưởng kinh tế hiện đại và sự phổ biến kiến thức đã cho phép chúng ta tránh được sự bất bình đẳng. Tuy nhiên, ông lập luận rằng xu hướng lợi nhuận trên vốn vượt quá tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ tạo ra sự bất bình đẳng cực đoan
Từ khóa tự do Tài sản
Từ khóa tự do Chủ nghĩa tư bản
Từ khóa tự do Thế kỉ 21
Từ khóa tự do Thu nhập
Tác giả(bs) CN Hoàng Thạch Quân
Tác giả(bs) CN Trần Thị Kim Chi
Tác giả(bs) CN Vũ Thành Tự Anh
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10117292
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129925
0022
0042A95FA8C-467F-48F6-AEAF-DC7D79ADB251
005202201121025
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786041179714|c300000đ
039|y20220112102621|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a330-334|b
100 |aPiketty, Thomas
245 |aTư bản thế kỷ 21 =|bLe capital au XXie siècle / |cThomas Piketty ; Dịch: Trần Thị Kim Chi, Hoàng Thạch Quân ; Vũ Thành Tự Anh h.đ.
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2021
300 |a805tr. ; |c23cm.
520 |aPhân tích vấn đề phân phối tài sản trong 250 năm qua để khám phá ra các mô hình kinh tế xã hội hiện thời, và cho thấy rằng tăng trưởng kinh tế hiện đại và sự phổ biến kiến thức đã cho phép chúng ta tránh được sự bất bình đẳng. Tuy nhiên, ông lập luận rằng xu hướng lợi nhuận trên vốn vượt quá tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ tạo ra sự bất bình đẳng cực đoan
653 |aTài sản
653 |aChủ nghĩa tư bản
653 |aThế kỉ 21
653 |aThu nhập
700 |aHoàng Thạch Quân|eDịch
700 |aTrần Thị Kim Chi|eDịch
700 |aVũ Thành Tự Anh|eHiệu đính
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10117292
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/sachthang12-2021 lan 2/tu ban the ky 21 (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10117292 Phòng đọc mở 330-334 TƯ Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào