Thông tin đầu mục
DDC 330-334
Tác giả CN Krugman, Paul
Nhan đề Tinh hoa kinh tế học =Essentials of economics / Paul Krugman, Robin Wells ; Dịch: Nguyễn Trường Phú, Hồ Quốc Tuấn
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 761tr. ; 27.5cm.
Tùng thư Tủ sách Doanh trí
Tóm tắt Nghiên cứu và tổng hợp những kiến thức trọng yếu nhất của kinh tế học: Nền kinh tế, cung và cầu, các quyết định về sản xuất, cạnh tranh và độc quyền, các chính sách công và kinh tế học vi mô, kinh tế vĩ mô, GPD và CPI, thất nghiệp và lạm phát, tăng trưởng kinh tế và những biến động, các chính sách bình ổn, kinh tế quốc tế
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Tinh hoa
Tác giả(bs) CN Hồ Quốc Tuấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trường Phú
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10117290
000 00000nim#a2200000ui#4500
00129923
0022
004562740B0-CDBB-4922-B914-479AA62218B6
005202201120952
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045885116|c465.000đ
039|y20220112095227|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a330-334|bTINH
100 |aKrugman, Paul
245 |aTinh hoa kinh tế học =|bEssentials of economics / |cPaul Krugman, Robin Wells ; Dịch: Nguyễn Trường Phú, Hồ Quốc Tuấn
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tp. Hồ Chí Minh, |c2020
300 |a761tr. ; |c27.5cm.
490 |aTủ sách Doanh trí
520 |aNghiên cứu và tổng hợp những kiến thức trọng yếu nhất của kinh tế học: Nền kinh tế, cung và cầu, các quyết định về sản xuất, cạnh tranh và độc quyền, các chính sách công và kinh tế học vi mô, kinh tế vĩ mô, GPD và CPI, thất nghiệp và lạm phát, tăng trưởng kinh tế và những biến động, các chính sách bình ổn, kinh tế quốc tế
653 |aKinh tế học
653 |aTinh hoa
700 |a Hồ Quốc Tuấn|eDịch
700 |aNguyễn, Trường Phú|eDịch
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10117290
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/sachthang12-2021 lan 2/tinh hoa kinh te hoc (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10117290 Phòng đọc mở 330-334 TINH Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào